Heeft een ondernemer een X factor?

TalentDe afgelopen periode hebben we weer massaal gekeken naar de X factor en het aanstormende talent dat met welgemeende of vermeende competenties een gooi doet naar de winst. Van de 16.000 aanmelding, zo wordt gemeld, is er dan uiteindelijk één die de voorkeur van jury en het publiek geniet. Een keuze die ik niet altijd kan volgen. Het probleem dat ik maar niet onder de knie krijg is de inschatting hoe “het publiek” kiest. Geldt dat nu ook voor ondernemers?

Klant preferenties.

Het inschatten van consumentenvoorkeuren is voor elke ondernemer lastig. Laat staan als dit moet gebeuren met een systeem als televoting. Is dat wel te vergelijken met andere markt metingen? In zekere zin wel. Immers, bij het bepalen van de X factor gaat het om de gunst van de kijker. Met zijn performance zal de artiest die gunst prikkelen om daarmee zijn of haar winst te behalen. Bij de ondernemer gebeurt hetzelfde. Ook de ondernemer doet een gooi naar de gun-factor van de klant en probeert zich zodanig te profileren dat hij zijn dienst of product aan de man (consument) kan brengen. Toch lopen er een aantal zaken wat mij betreft mank in de vergelijking. Naar het optreden van de artiest in de X factor kijken naar schatting 2 miljoen kijkers. Al deze kijkers behoren tot de doelgroep (anders zappen ze wel weg) en hebben ongetwijfeld een oordeel over het aanbod, maar slechts een beperkt deel is bereid (en gewend) dat kenbaar te maken via de moderne communicatiemedia zoals sms en televoting. Met name de jeugd gaat gemakkelijk met deze vorm van communicatie om. De rest blijft dan achter met een mening en met verbazing over wat “Nederland” vindt.

VerbazingPermanent verbazen.

Toch schuilen er interessante parallellen in het dingen naar de gunst van kijker of consument. De ondernemer is zeker in de hedendaagse verdringingsmarkt te vergelijken met de artiest in X factor. Hij wil zich profileren en onderscheiden boven zijn concurrenten. Ook de ondernemer zit midden in “the battle” om zijn waren aan de man te brengen. Omzet genereren is geen vanzelfsprekendheid meer. Klantloyaliteit is grillig. Moet telkens en opnieuw verdiend worden. De ondernemer zal de klant dus steeds moeten verbazen en aansporen zijn dienst of product te kiezen. In die zin zit hij in een permanente ratrace. Ook de hedendaagse ondernemer overleeft door voortdurend de strijd aan te gaan met zijn concurrenten en creatief en energiek te blijven in het bewerken van de markt.

Wie wint?

PrijsMaar terug naar de kandidaten van de X factor. Wat bepaalt dan toch het uiteindelijke verschil? Wat kan de ondernemer leren van de X factor? In de eerste plaats zal er sprake moeten zijn van kwaliteit. Zonder kwaliteit geen succes. Gelukkig maar want anders haakten we al onmiddellijk af bij het zien van dergelijke tv programma’s. En natuurlijk is het amusant om alle goedbedoelde pogingen en types te zien acteren die met weinig gêne en een te groot geloof in het eigen kunnen een poging doen om “in beeld” te komen. Soms hilarisch en goed voor een gulle lach. Maar echte artiesten (ondernemers) zijn het dan toch niet. Ze vallen al spoedig door de mand. Er zal dus ook sprake moeten zijn van een zekere consistentie. Een artiest die te veel verschillende kunstjes laat zien wordt op den duur niet meer serieus genomen. Hij is te gefixeerd op de grilligheid van de markt en niet op zijn eigen competenties. Ook hier zal de ondernemer de les van een personal branding trekken. Ten slotte is de gunfactor een kwestie van, authenticiteit, sympathie, emotie, gevoel, uitstraling en het idee dat deze artiest (of ondernemer) je niet bedriegt en doet wat je van hem of haar verwacht. Namelijk, leveren wat je verwacht en waar voor je geld.

Netwerken nuttig maar hoe?

NetwerkerHoewel netwerken bedoeld is als middel om je persoonlijke ambities te realiseren lijkt het middel steeds meer big business te worden. Netwerkbusiness als doel op zichzelf. Het kiezen van het juiste netwerk is in de huidige verdringingsmarkt steeds relevanter. De vraag dus in welk netwerk jij je geld, je tijd en je energie stopt.

Serviceclubs.

We kennen de traditionele meestal wekelijkse bijeenkomsten van de serviceclubs. De ontmoetingsplaatsen van ondernemers en notabelen. Vanouds kennen we de Rotaryclubs. In Nederland hebben ze 478 “chapters” (clubs) en ca. 20.000 leden. Op uitnodiging en introductie word je daar lid van. Hetzelfde geldt voor de Lionsclubs, waarvan Nederland er 411 telt met een ledenaantal van 11.700. En dan zijn er nog vele andere serviceclubs zoals de Kiwani’s, Tafelrondes, Soroptimisten etc. Centrale doelstelling is; “goed doen”. Een maatschappelijke betekenis en zingeving. De clubs zijn opgericht om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en informatie op te doen over elkaars vakgebieden. In de goede doelen ligt vaak de legitimatie voor een maatschappelijk nuttig bestaansrecht. De clubs nemen initiatieven, stimuleren en zorgen voor fundraising.

Soft en hardselling

netwerkenNaast serviceclubs is er een sterke opkomst van de zakelijke netwerkclubs met een meer commercieel profiel. Met de toenemende economische druk ligt er ook een druk op het persoonlijke en economische belang van een lidmaatschap van dergelijke clubs. Met de toenemende economische druk ligt er ook druk op de gunfactor. Kende je voorheen, bijvoorbeeld vanuit je traditionele serviceclub, één advocaat, één notaris, één bankier, één accountant etc. dan heb je tegenwoordig een ruime keus via je diverse netweken. Al deze beroepsgroepen manifesteren zich inmiddels ook in deze nieuw opkomende zakelijke netwerken en spelen om de gunfactor. Het is dus de kunst om er bij te zijn en er bij te horen.

Vertrouwen ligt nog steeds aan de basis van het zakendoen. Dat vertrouwen bouwt zich uit wanneer men in de diverse netwerken weet dat jouw manier van zakendoen kwaliteit heeft. Als klanten niet meer als vanzelf op je product of dienst afkomen moet je je manifesteren. Loyaliteit moet verdiend worden. Je moet keuzes maken in welke netwerken je dat optimaal kunt doen.

Zakelijke netwerken.

businessseatsHier hebben nieuwe zakelijke netwerken in de vorm van commerciële clubs handig op ingespeeld. Een nieuw en sterk opkomend netwerk is bijvoorbeeld BNI (Business Network International). In 1985 overgewaait van Amerika naar Europa. Ook in Nederland is er een groeiend ledental. De formule is strak en simpel. Wekelijks komen ca. 30 ondernemers van 7 tot 8.30 uur bijeen voor een ontbijt. Tijdens dat ontbijt melden de deelnemers met een elevatortalk (60 seconden presentatie) in welk vakgebied ze werkzaam zijn en naar welke klanten men op zoek is. Met het uitwisselen van visitekaartjes probeert men toegang te krijgen tot elkaars netwerken. De aanbevelingen in elkaars netwerken moet tot concrete omzet leiden. Met deze formule wordt zonder omweg gezinspeeld op afzetvergroting en vergroting van het afzetgebied. Men spreekt elkaar daarop aan. Commercie is geen vies woord en heeft prioriteit. Met het repeterend karakter en het hanteren van een strakke agenda wordt de commerciële discipline er als het ware ingeslepen. Je moet er van houden maar het heeft wel de charme van duidelijkheid. Givers gain, zegt men. Door te geven krijgt men terug.

Een softere variant van deze BNI ligt in het zakelijke netwerk van Netwerkplus. Deze bijeenkomsten zijn 14 daags en met iets minder agendadiscipline. Wel met hetzelfde commerciële doel om gebruik te maken van elkaars netwerken.

Netwerkbijeenkomsten als commercieel excuus.

Veel bedrijven en een toenemende stroom ZZP’ers proberen hun commerciële producten en diensten onder de aandacht te brengen door middel van workshops en seminars. Onder de noemer van “niet te missen netwerkbijeenkomst” worden deelnemers tegen betaling uitgenodigd een workshop of informatieve bijeenkomst bij te wonen. De legitimatie ligt in de kennisoverdracht. Commerciële doelstellingen worden niet ontkend. En onder het genot van een afsluitend drankje en hapje worden de deelnemers aangetrokken om te netwerken. Ook deze variant van ondernemerschap is sterk in opkomst en moet tot business leiden.

Er is dus veel te kiezen. Met al dat netwerken kom je haast niet aan werken toe. Het kost geld (investering). Je moet dus keuzes maken. Benieuwd waar jouw keuze op valt.