Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 Bedrijvenkring

Nieuwjaarstoespraak 2015

(Publicaties in Nijkerk Nieuws)

Speech


Jaarlijks organiseert de Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk voor haar leden, partners, burgemeester en wethouders en genodigden een dinerbijeenkomst. Dit jaar in Restaurant-Hotel de Klepperman in Hoevelaken.  Deze avond werd door 100 leden en genodigde bezocht.

In mijn nieuwjaarstoespraak sta ik, als voorzitter van deze ondernemersclub, o.a. stil bij de activiteiten in het afgelopen jaar en de perspectieven en verwachtingen voor het komende jaar.

speech

Vooral dat laatste gedeelte van mijn toespraak wil ik in met deze publicatie met u delen.

Dames en heren de tekenen die ik al vorig jaar meende te kunnen signalen over een voorzichtig economisch herstel lijken zich voort te zetten. Een toenemende koopkracht bij de consument, voorzichtig herstel van de huizenmarkt, teruglopen van werkloosheidcijfers, toename van exportcijfers, een verbeterd beursklimaat zijn hiervoor indicaties. Toch wil ik u waarschuwen voor een valkuil.

Het gevaar dat zich laat beschrijven als “the science of muddling through”. Het is immers niet meer zo dat een mogelijk herstel van de economie betekent dat we weer terugkeren naar situaties zoals ze vroeger waren. Integendeel zou ik zeggen, er is immers sprake van razend snelle veranderingsprocessen. In technologie en in consumenten gedrag.

Opvattingen over duurzaamheid, integriteit en maatschappelijke relevantie worden onderdelen van het veranderingsproces bij consumenten, uw klanten en u als ondernemer. Uw strategische agenda maakt aanpassingen noodzakelijk. Economisch herstel betekent dus niet een automatisch terugveren naar een aanpak zoals vroeger maar juist een aanpassings- besef en –strategie naar nieuwe omstandigheden. Veel tijd om uw marktstrategie aan te passen en hierin fouten te maken kunt u zich niet veroorloven.

De financiële buffers om mislukkingen en strategische vergissingen op te vangen zijn verdampt. Uw remweg is verkort. Het daagt u uit om als ondernemer scherper aan de wind te zeilen.

In recent onderzoek is vastgesteld dat de levensfase van bedrijven, wereldwijd, in enkele jaren tijd van 60 jaar is verlaagd naar 12 jaar.

Marketing onderzoeken geven een aantal opvallende trends.

Ik noem u er enkele:

Consumenten die steeds meer informatie uitwisselen. Zoals met social media. Reviews bepalen koopgedrag. Bedrijven die niet of niet snel reageren op klantsignalen verliezen marktaandeel.

  • Fysieke en digitale werelden komen meer en meer samen en versterken elkaar. Denkt u eens aan de uitgevers wereld die hun papieren informatie stroom combineren met hun hun virtuele kanalen.
  • Consumenten verwachten meer eenvoud en transparantie. De gemiddelde verblijfstijd op een website komt niet boven 60 seconden. Kijkt u maar eens naar uw eigen inkoopgedrag. Als een transactie niet snel en eenvoudig tot stand kan komen, of omgeven wordt met onduidelijke condities, zoekt u al snel naar alternatieven.
  • Consumenten willen in hun verwachtingen overtroffen worden. Gewoon is al niet meer goed genoeg. En wie is er nu niet gevoelig voor wat extra attentie voor u als klant of gast.
  • Consumenten vertrouwen meer op aanbeveling dan op reclame. Zorg dus dat u top of mind blijft bij uw klanten en dat uw imago zich positief verankerd.
  • Consumenten waarderen het als organisaties een menselijke touch en individuele herkenning tonen. Onbereikbare en onbenaderbare bedrijven of instellingen die zich alleen richten op massa en niet meer op klantwaarde gaan het verliezen van bedrijven die klantwaarde en persoonlijke aandacht nog in hun genen dragen.

U hebt als ondernemer een flink aantal uitdagingen om voor deze hernieuwde consumentenbehoeftes met het nodige “omdenken” oplossingen te vinden.

In dat verband zie ik de samenwerking tussen ondernemers en de overheid als nieuw element voor een succesvolle toekomst. En wat voor ondernemers geldt is ook  voor de overheid van toepassing dat de science of muddling through zijn keerzijde heeft.

Hun budgets nemen af. Onze belastingdruk overigens niet. Hun gidsfunctie is ook niet in lijn met nieuwe maatschappelijke inzichten en verantwoordelijkheden. Of, zoals burgemeester Renkema in zijn Nieuwjaarstoespraak meldde, een overheid die opschuift van zorgen voor naar zorgen dat.

Het betekent meer aandacht voor een samenleving die steeds meer voor zichzelf moet zorgen en opkomen.

Het Nijkerks college heeft na de verkiezingen in 2014 het bedrijfsleven gevraagd die samenwerking aan te gaan. En wij, als bedrijvenkring, en belangbehartiger van onze leden, zijn bereid deze samenwerking met de gemeente aan te gaan en te onderzoeken. Wij doen dat bij voorkeur met de collega ondernemerskringen NOV en LTO om zodoende op een breed draagvlak te kunnen rekenen.

Maar deze samenwerking tussen ondernemersorganisaties en overheid zal niet vrijblijvend mogen zijn, maar doelgericht, professioneel, bedrijfsmatig en pragmatisch. Gericht op groei en gericht op het economisch belang van onze ondernemers en dus ons allen in Nijkerk.

Dat betekent dat we een samenwerkingsverband onderzoeken waarin we elkaar willen en kunnen aanspreken op alle relevante economische ontwikkelingen.

diner

Niet meer vrijblijvend en ad hoc maar gestructureerd. Voorzien van middelen, ook financiële middelen en professionaliteit. Pas dan zal er sprake zijn van een samenwerking in de groeiagenda in geen handlanger in de snoeiagenda.

Dames en heren ik ga afsluiten met het idee dat de perspectieven voor 2015 uitdagend zijn. We hebben nog veel werk te verzetten. We zijn ons bewust van de veranderingsprocessen en de aanpassingen die dat van ons allen vraagt.

Ik sluit af met u een succesvol en inspirerend 2015 toe te wensen.

In persoonlijk opzicht wens ik u daarbij veel creativiteit en bovenal een goede gezondheid samen met uw naasten. Ik wil daar graag op proosten. Een goed 2015.

 

Bedrijfsverandering

Vier peesDe 4 p’s van bedrijfsverandering

  • Punniken
  • Puinruimen
  • Pezen
  • Polonaise

We hebben ze allemaal geleerd tijdens onze marketinglessen; de 5 P’s van de marketingmix. Bij het totstandkomen van het aanbod van elk bedrijf heeft de ondernemer, al dan niet met behulp van zijn bedrijfsadviseur, zich gebogen over de vragen van de marketingmix. Soms bewust soms intuïtief maar wel noodzakelijk om op alle thema’s van de 5 P’s afgewogen keuzes te maken.

Met de P van product heeft hij goed gekeken of het product voorziet in de behoefte van de mark. Of het product kwalitatief in orde is, aan de gebruiksdoelen beantwoord, het concurrerend is en bovenal of er een afzetmarkt voor is.

Met de P van plaats heeft hij een keuze gemaakt voor zijn afzetkanaal. Verkoop in de winkel, via ambulante locaties, zoals markt, boot, auto etc) of via de moderne elektronische snelweg van bijvoorbeeld internetverkoop.

Met de P van personeel maakt hij duidelijk hoe, of en hoeveel personeel hij moet inzetten om zijn onderneming succesvol te laten zijn. Welke kwaliteiten moeten de medewerkers hebben? Hebben ze deze kwaliteiten en hoe houdt hij die kwaliteit op orde? (HR management)

Met de P van promotie heeft de ondernemer bepaald hoe hij zijn product en onderneming in de markt zet. Welke publicitaire middelen hij wil inzetten. Welke kanalen hij wil benutten en welke beelden hij richting consument wil communiceren om daar de juiste perceptie te bereiken.

En met de P van prijs heeft hij bepaald welke baten en lasten hij voorziet. Welke prijs accepteert de markt en met welke kosten is zijn continuïteit het beste gewaarborgd.

U kent ze dus die 5 P’s. Het zijn goede constanten, maar zijn ze dat ook in een markt die niet constant is. Hoe werken de vijf P in turbulente tijden? In mijn adviespraktijk als bedrijfsadviseur en verandermanager constateerde ik veelvuldig dat de argumentatie van de 5 P’s een hoge historische verklaarbaarheid had maar sporadisch een hoge actualiteit. Soms was de onderliggende analyse weinig gericht op veranderingen en aanpassingen van marktomstandigheden. Noodzakelijke veranderingen en aanpassingen van strategische keuzes gaan nimmer vanzelf. In het hanteren van de 5 P’s zit geen automatische piloot die de koers aanpast als omstandigheden veranderen. Ondernemers zijn dan verbaasd als de uitkomsten niet wijzigen bij veranderende omstandigheden. Immers, als je altijd geeft wat je gegeven hebt, krijg je wat je altijd gegeven hebt.

Gelet op deze veranderingsnoodzaak ben ik geneigd een zesde P toe te voegen.

 

PrullenbakEen P van prullenbak. Door deze P toe te voegen gooi je alle voorgaande analyses en argumentaties overboord. Je bent nu gedwongen met een schone lei en opnieuw de exercities te doen. Als ondernemer of als adviseur moet je met gewijzigde omstandigheden en met nieuwe uitkomsten gaan werken.

En met deze les komen we tot de nieuwe vier P’s van de marketingmix. We lopen ze langs.

De P van punniken komt voort uit het idee dat herijken en nieuwe kritische analyses maken veel weg heeft van wroeten en punniken. Het is te vergelijken met nijverheidskunst. Geduldig handwerk. Zoals de naaister haar patroontjes controleert. De visser zijn netten boet. De stoker de draaiende onderdelen van zijn machines naloopt. Punniken staat voor geduld. Voor noeste arbeid en hard werken. Vooral niet voetstoots accepteren. Voortdurend controleren op kwaliteit. Punniken is saai maar erg noodzakelijk. Alleen op deze manier kunt u met uw marketingstrategie omgaan als omstandigheden wijzigen. U moet punniken en alle onderdelen van uw strategie zorgvuldig nalopen en kritisch wegen op houdbaarheid en haalbaarheid.

De P van puinruimen is noodzakelijk om oude strategieën overboord te zetten als deze niet meer passen bij de gewijzigde omstandigheden. Veel ondernemers vinden dat niet gemakkelijk. Maar al te graag zien zij een veranderende omstandigheid als een tijdelijke interruptie en niet als een nieuwe trend of maatschappelijke realiteit. Nog lastiger wordt het als de oude strategieën gekoppeld zijn aan ego’s en imago’s van de ondernemers. Het dan moeten loslaten daarvan staat gelijk aan (denken zij) gezichtsverlies en reputatieschade. Niets is minder waar. Juist door het opruimen en tijdig loslaten van verouderde strategieën en ontwikkelen van nieuwe toont de ondernemer zijn kracht. Maar toegegeven, dat het niet altijd eenvoudig is.

De P van pezen duidt op de aloude gezegdes dat, arbeid adelt. De aanhouder wint. Niet kletsen (netter woord dan lullen) maar poetsen. Geen woorden maar daden. Het oeroude Hollandse vakmanschap en nijverheid waarmee hard werken gepaard gaat met het behalen van successen. Niets gaat immers vanzelf. Alles vraagt aandacht en energie. Pezen staat voor deze inzet van energie. Het is synoniem voor het niet beducht zijn om de mouwen op te stropen. Bij verandertrajecten en herbezinning op marketingconcepten is het dus mouwen opstropen. Pezen om nieuwe marketingstrategieën te ontwikkelen is zweet onder de oksels. Er tegenaan gaan. Succes is zelden iets dan aanwaait. Succes moet bevochten worden. Er moet aan gewerkt worden. Schouders eronder en aanpakken.

De laatste P is van polonaise want niets is zo prettig om successen te vieren. We hebben hard gewerkt hebben om de nieuwe marketingplannen op te zetten, ze te implementeren en ze naar de markt te brengen. We zien dat ze het resultaat oplevert en dat de inspanningen niet voor niets zijn geweest. Wat is er dan mooier en aangenamer om je team een schouderklopje te geven. Te vaak wordt vergeten dat ook succes gevierd moeten worden. We zitten dan alweer in de roes van een volgende cyclus en verdrinken in de waan van de dag. Successen vieren is ook een moment van reflectie. Het geeft nieuwe energie en markeert het proces an aanpassingen op voortdurende veranderingen. Het is de P als sluitstuk van de energievolle en creatieve cyclus van de vier ‘s. Maar et op het is een permanente beweging dus vergeet niet opnieuw en voortdurend kritisch naar uw plannen te kijken. En als altijd kan ik u adviseren daar een deskundige adviseur bij te betrekken. Veel succes.