Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 Bedrijvenkring

Nieuwjaarstoespraak 2015

(Publicaties in Nijkerk Nieuws)

Speech


Jaarlijks organiseert de Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk voor haar leden, partners, burgemeester en wethouders en genodigden een dinerbijeenkomst. Dit jaar in Restaurant-Hotel de Klepperman in Hoevelaken.  Deze avond werd door 100 leden en genodigde bezocht.

In mijn nieuwjaarstoespraak sta ik, als voorzitter van deze ondernemersclub, o.a. stil bij de activiteiten in het afgelopen jaar en de perspectieven en verwachtingen voor het komende jaar.

speech

Vooral dat laatste gedeelte van mijn toespraak wil ik in met deze publicatie met u delen.

Dames en heren de tekenen die ik al vorig jaar meende te kunnen signalen over een voorzichtig economisch herstel lijken zich voort te zetten. Een toenemende koopkracht bij de consument, voorzichtig herstel van de huizenmarkt, teruglopen van werkloosheidcijfers, toename van exportcijfers, een verbeterd beursklimaat zijn hiervoor indicaties. Toch wil ik u waarschuwen voor een valkuil.

Het gevaar dat zich laat beschrijven als “the science of muddling through”. Het is immers niet meer zo dat een mogelijk herstel van de economie betekent dat we weer terugkeren naar situaties zoals ze vroeger waren. Integendeel zou ik zeggen, er is immers sprake van razend snelle veranderingsprocessen. In technologie en in consumenten gedrag.

Opvattingen over duurzaamheid, integriteit en maatschappelijke relevantie worden onderdelen van het veranderingsproces bij consumenten, uw klanten en u als ondernemer. Uw strategische agenda maakt aanpassingen noodzakelijk. Economisch herstel betekent dus niet een automatisch terugveren naar een aanpak zoals vroeger maar juist een aanpassings- besef en –strategie naar nieuwe omstandigheden. Veel tijd om uw marktstrategie aan te passen en hierin fouten te maken kunt u zich niet veroorloven.

De financiële buffers om mislukkingen en strategische vergissingen op te vangen zijn verdampt. Uw remweg is verkort. Het daagt u uit om als ondernemer scherper aan de wind te zeilen.

In recent onderzoek is vastgesteld dat de levensfase van bedrijven, wereldwijd, in enkele jaren tijd van 60 jaar is verlaagd naar 12 jaar.

Marketing onderzoeken geven een aantal opvallende trends.

Ik noem u er enkele:

Consumenten die steeds meer informatie uitwisselen. Zoals met social media. Reviews bepalen koopgedrag. Bedrijven die niet of niet snel reageren op klantsignalen verliezen marktaandeel.

 • Fysieke en digitale werelden komen meer en meer samen en versterken elkaar. Denkt u eens aan de uitgevers wereld die hun papieren informatie stroom combineren met hun hun virtuele kanalen.
 • Consumenten verwachten meer eenvoud en transparantie. De gemiddelde verblijfstijd op een website komt niet boven 60 seconden. Kijkt u maar eens naar uw eigen inkoopgedrag. Als een transactie niet snel en eenvoudig tot stand kan komen, of omgeven wordt met onduidelijke condities, zoekt u al snel naar alternatieven.
 • Consumenten willen in hun verwachtingen overtroffen worden. Gewoon is al niet meer goed genoeg. En wie is er nu niet gevoelig voor wat extra attentie voor u als klant of gast.
 • Consumenten vertrouwen meer op aanbeveling dan op reclame. Zorg dus dat u top of mind blijft bij uw klanten en dat uw imago zich positief verankerd.
 • Consumenten waarderen het als organisaties een menselijke touch en individuele herkenning tonen. Onbereikbare en onbenaderbare bedrijven of instellingen die zich alleen richten op massa en niet meer op klantwaarde gaan het verliezen van bedrijven die klantwaarde en persoonlijke aandacht nog in hun genen dragen.

U hebt als ondernemer een flink aantal uitdagingen om voor deze hernieuwde consumentenbehoeftes met het nodige “omdenken” oplossingen te vinden.

In dat verband zie ik de samenwerking tussen ondernemers en de overheid als nieuw element voor een succesvolle toekomst. En wat voor ondernemers geldt is ook  voor de overheid van toepassing dat de science of muddling through zijn keerzijde heeft.

Hun budgets nemen af. Onze belastingdruk overigens niet. Hun gidsfunctie is ook niet in lijn met nieuwe maatschappelijke inzichten en verantwoordelijkheden. Of, zoals burgemeester Renkema in zijn Nieuwjaarstoespraak meldde, een overheid die opschuift van zorgen voor naar zorgen dat.

Het betekent meer aandacht voor een samenleving die steeds meer voor zichzelf moet zorgen en opkomen.

Het Nijkerks college heeft na de verkiezingen in 2014 het bedrijfsleven gevraagd die samenwerking aan te gaan. En wij, als bedrijvenkring, en belangbehartiger van onze leden, zijn bereid deze samenwerking met de gemeente aan te gaan en te onderzoeken. Wij doen dat bij voorkeur met de collega ondernemerskringen NOV en LTO om zodoende op een breed draagvlak te kunnen rekenen.

Maar deze samenwerking tussen ondernemersorganisaties en overheid zal niet vrijblijvend mogen zijn, maar doelgericht, professioneel, bedrijfsmatig en pragmatisch. Gericht op groei en gericht op het economisch belang van onze ondernemers en dus ons allen in Nijkerk.

Dat betekent dat we een samenwerkingsverband onderzoeken waarin we elkaar willen en kunnen aanspreken op alle relevante economische ontwikkelingen.

diner

Niet meer vrijblijvend en ad hoc maar gestructureerd. Voorzien van middelen, ook financiële middelen en professionaliteit. Pas dan zal er sprake zijn van een samenwerking in de groeiagenda in geen handlanger in de snoeiagenda.

Dames en heren ik ga afsluiten met het idee dat de perspectieven voor 2015 uitdagend zijn. We hebben nog veel werk te verzetten. We zijn ons bewust van de veranderingsprocessen en de aanpassingen die dat van ons allen vraagt.

Ik sluit af met u een succesvol en inspirerend 2015 toe te wensen.

In persoonlijk opzicht wens ik u daarbij veel creativiteit en bovenal een goede gezondheid samen met uw naasten. Ik wil daar graag op proosten. Een goed 2015.

 

Mijn medevennoot groeit niet mee

RuzieVeel mkb ondernemingen worden geleid door een twee- of meerhoofdige leiding. De start van de onderneming is terug te brengen tot het bijeenbrengen van ideeën. De ondernemers ontwikkelde een plan iets aan de markt te bieden waar een veronderstelde behoefte aan was. De ondernemers vulden elkaar aan en brachten expertise, geld, goederen en energie in. De onderneming was geboren en de ondernemers groeiden in hun rol. Vaak gaat dit goed maar soms ontdekken de ondernemers eigenschappen die in aanvang minder relevant leken maar gaandeweg hun samenwerking tot irritaties leiden. Hoe daar mee om te gaan?

HardlopenElkaar kennen en waarderen.

Natuurlijk begint elk ondernemingsplan met de beste intenties en een stevige accentuering van elkaars kwaliteiten en expertise. Het is de kracht van de onderneming. We kennen de slagzinnen. Twee weten meer dan één.  We versterken elkaar. We zoeken de meerwaarde in onze samenwerking. Eén en één is drie. We zijn gelijkwaardige partners. Samen hebben we synergie. Kortom het kan niet stuk. We zijn een power team. Een dream team. Maar kan dit team ook tegen een stootje bij tegenslag? Kennen we elkaar dan goed genoeg. Verdragen onverwachte en nog onderbelicht gebleven karaktereigenschappen elkaar dan ook? Kan de relatie tegen  slag pareren?

Vormen van irritatie.Vormen van irritatie

Jeukpunten kunnen ontstaan op diverse terreinen van de onderlinge samenwerking. Zowel kwalitatief als kwantitatief. In kwalitatieve zin als de zakenpartner toch niet die vaardigheden en expertise etaleert die vooraf verondersteld waren. Is hier dan sprake van teleurgestelde verwachtingen of het zoeken naar argumenten om het zakelijke ongemak bloot te leggen? In kwantitatieve zin kunnen irritaties manifest worden over persoonlijke inzet, werktijden en inspanning. De partners verwijten elkaar te weinig de schouders er onder te zetten. Men ziet te weinig resultaat. Niet zelden zijn verwijten op te tekenen over de mate waarin men elkaar als “ondernemer” beoordeeld. Hij of zij gedraagt zich naar de opvatting van de anders als medewerker en niet als verantwoordelijk ondernemer. Maar zijn deze verwijten terecht?

Het gevechtHoe daarover te communiceren.

De eerste vraag is of deze feiten en percepties met elkaar gedeeld worden. Helaas is dat niet altijd het geval. Dikwijls worden deze boodschappen en beelden eerst gedeeld met de vertrouwelingen in de omgeving van de zender. Een vriend, accountant, bankier, familielid, commissaris etc. Het is niet uit te sluiten dat dit een therapeutische werking heeft. Even het ventieltje loslaten. Opluchting en dan weer verder. Mogelijk zegt het ook iets over het eigen functioneren. De ongemakken van de ander zijn vaak de spiegel van de eigen competenties. Of het ontbreken daarvan.

Conflictbemiddeling.Conflictbemiddeling

Als een sluimerend conflict zich niet automatisch oplost en dat doen conflicten meestal niet, dan is het zaak om het probleem aan te pakken. Als een rechtstreekse confrontatie niet het gewenste resultaat heeft of als te bedreigend wordt ervaren voor de onderlinge samenwerking dan is inschakeling van een onafhankelijke derde een oplossing. Een conflictbemiddelaar kan partijen aan tafel krijgen. Hij verdiept zich in wat werkelijk aan de hand is. Hij verdiept zich in de belangen van beide partijen. Hij kan percepties blootleggen. Het conflict vanuit verschillende perspectieven bezien. Een conflictbemiddelaar reikt oplossingen aan en brengt de discussie daarover op gang. Hij zorgt er voor dat partijen weer samen door een deur kunnen en zoekt naar “het gaatje” waar beiden doorheen kunnen. Hij zorgt er voor dat het conflict niet escaleert en voor rechters moet worden uitgevochten. Hij reduceert het conflict tot de probleemstelling en begeleidt partijen in het vinden van de passende oplossing.

Wanneer groeien met hulp? 10 Tips

KlimmenEen verklaring waarom sommige bedrijven het in crisistijd goed doen en andere niet is moeilijk te geven. Het zijn wel vaak de ondernemers met visie. Ondernemers die iets verder over de schutting kijken. Een beetje lef hebben en een zeker optimisme over de toekomst en de kansen. Hoe pakken ze dat toch aan?

Eén van de verklaringen ligt mogelijk in de uitspraak: “succes is niet voor bange ondernemers”. Er zijn ondernemers die alle effecten van de huidige crisis te lijf gaan door koud en kil te saneren. Dat kan nuttig zijn, mits het niet uitsluitend gebeurt uit angst. Behoudzucht. Angst om nieuwe wegen in te slaan. Wat ze mogelijk niet calculeren is dat ze daarmee ook de kans op groei wegsaneren. Een andere verklaring ligt mogelijk in het onvermogen om de eigen onderneming eens vanuit andere perspectieven te bezien. Ga eens out of the box. Praat eens met goede vrienden, een loyale collega, een vertrouwensman of adviseurs. Mensen die u kunnen helpen bij de uitwerking van een nieuw plan, een andere aanpak of een nieuw concept. En als u de stap hebt gezet naar een nieuwe richting in uw bedrijf en u schakelt daarvoor een externe adviseur of interim manager in kom dan goed beslagen ten ijs. Een goed projectmanagement begint immers met een goed idee, dan een goed plan, dan een zorgvuldige uitvoering en bovenal een goede communicatie binnen uw bedrijf. En als u daar hulp voor inroept, bijvoorbeeld van een externe, geen probleem. Maar loopt u dan wel onderstaande stappen goed door om teleurstellingen te voorkomen.Ontwikkeling Formuleer zo exact mogelijk wat u van de adviseur verwacht.

 1. Maak bewust een keuze tussen de externe adviseur en de alternatieven uit uw netwerk.
 2. Bekijk de website van uw adviseur kritisch. Sluiten de indrukken aldaar aan bij uw verwachtingen.
 3. Spreek met uw adviseur goed af hoe hij uw probleem aanpakt (faseringen en tussentijdse evaluaties).
 4. Calculeer in dat als de adviezen een verandertraject inhouden van uw onderneming u dat ook moet managen. (of laten managen door een interim-manager).
 5. Communiceer de doelen waarvoor u de adviseur inschakelt goed met uw stakeholders (aandeelhouders/commissarissen) maar ook uw managers en medewerkers (draagvlak)
 6. Communiceer in termen van kracht en nieuwe mogelijkheden. Voorkom calimero beelden en tekenen van zwakte. Adviseurs gaan uw onderneming versterken.
 7. Communiceer wat u met de adviezen gaat doen en op welke momenten u daarover informatie verstrekt. (stakeholders en binnen uw organisatie)
 8. Bepaal vooraf welke informatie u voor de adviseur relevant vindt en wees daarin zo open mogelijk. Verborgen agenda’s zijn dodelijk voor een goed traject.
 9. Neem de tijd voor een goede intake met uw adviseur en bepaal daarna of er een goede chemie bestaat tussen u als opdrachtgever en de adviseur. Een goede samenwerking is de sleutel tot het succes van het proces.