Inspirerende jonge ondernemers.

coachingIn de bosrijke omgeving van het landgoed Zonheuvel in Doorn kwamen een weekend in april 48 jonge professionals tussen 20 en 26 jaar bijeen om in een afwisselend programma hun inzichten over leiderschap te vergroten. Een intensief programma georganiseerd door de diverse Rotaryclubs.   De deelnemers worden intensief en individueel door middel van een managementspel voor enkele uitdagende situaties geplaatst waarbij een beroep wordt gedaan op hun creativiteit, standvastigheid en oplossingsgerichtheid. De 90 coaches (Rotaryleden) spelen hun rol in de raden van bestuur en ondernemingsraden en laten dan de deelnemer ervaren hoe het in de praktijk kan werken. Een geweldige leerervaring voor deelnemers maar zeker ook voor de coaches. Een aanrader.

coachingPrestatiegericht.

Als coach geeft het mij veel plezier om de deelnemers die dag te zien groeien in hun rol (ze zijn dan directeur van een business unit van een internationaal werkende maritieme dienstverlener). Met lef en ambitie communiceren zij hun plannen met de raad van bestuur en leven zij zich in in de belangen van de ondernemingsraad. De veelheid aan informatie moet in korte tijd verwerkt worden zodat (bewust) tijdsdruk en stressfactoren en noodzaak tot prioritering ontstaat. Wat mij daarbij opvalt is dat alle deelnemers heel snel de rendementsdoelen (bevredigen van stakeholders en stakeholders) voorop stellen. Voor een deel zal dit veroorzaakt worden door de casus die wordt voorgelegd maar ik heb ook de indruk dat de young potentials dat ook en nog steeds de kortste en beste route naar succes vinden.

keuzesDe vraag komt dan (bij mij) op hoe zij aankijken tegen de (andere?) ondernemerscomponenten zoals medewerkerswaarde, maar ook de ethische en morele vraagstukken. Welke afwegingen maken ze? Let wel, ik ben geen moraalridder, maar gelet op recente discussies over bonussen, uitglijdende directies en politici en direct daaraan gekoppelde de maatschappelijke discussies over reputaties. Een maatschappij met een hypertransparante informatiestroom en directe media-aandacht geeft  directe repercussies op imago en reputatie. Ik ben steeds alerter op dit onderwerp. Ondernemer let op uw zaak.


Reputatie en imago.

imagoIn dat kader trof mij een publicatie onlangs van bureau Berenschot met hun onderzoek naar strategy trends 2015. In dit onderzoek laat Berenschot zien wat er in 2015 bij de diverse boardrooms hoog op de agenda zal staan. Geconstateerd wordt dat ontwikkelingen sneller gaan dan ooit.  We kruipen uit de crisis. Dat klinkt positief maar betekent ook dat business modellen en verdienmodellen in drijfzand zitten. Organisaties zullen moeten stoppen met denken in oude paradigma’s. Er is een transformatie nodig naar nieuwe business modellen. Oude waarheden (business modellen) gaan op de schop. Moeten op de schop.  In veel directiekamers staat de transitie hoog op de agenda.

Niets zo belangrijk als een goede naam.

Dit blijkt het meest besproken agendapunt 2015 in de directiekamers van ondernemingen. Zij zien het gevaar van een negatieve pers van hun bedrijf of hun sector.  Zij zijn zich bewust van de catastrofale impact die dit kan hebben op hun omzet.  Hun klanten, hun markten. En ook als het “je buurman” ondernemer betreft heb je er last van. Kijk eens naar de dubieuze praktijken die in de bouwsector aan het licht kwamen. Wantoestanden in de zorgsector met overregulering en zware en (te) hoogbetaalde (onnodige) managementlagen. De energiesector met gasboringen in Groningen. De voedselsector met vermengd paardenvlees. En recent de bankenkwesties met libor-schandalen, bonussen en een negatieve beeldvorming over de krediethouding bij banken.  Reputaties worden te voet opgebouwd maar verdwijnen te paard.

businessmodellenHerdefiniëren van business model.

Dus wat betekenen deze ontwikkelingen voor ondernemers? Welke invloed heeft dit op onze young potentials die in Doorn bijeenkwamen? Uiteraard zat in de casus een ethische kwestie (niet jood verklaring, paspoortdiscriminatie en noodzakelijke steekpenningen). Boeiend is het om te zien hoe alle kandidaten daarmee worstelen. Een primaire gedachte en oplossing is dikwijls een oplossing te zoeken voor het dilemma. Een U bocht, een alternatieve interpretatie van de werkelijkheid of gewoon ontkenning. Spannend wordt het als het ethische dilemma het echte issue van gesprek of onderhandeling gaat worden. Dan praten we over een herdefiniëring van het business model.  Een business model is dus een manier om voortdurend je bedrijf te verbeteren. Als ondernemer ben je je dan bewust van alle aspecten die relevant zijn voor de continuïteit van je onderneming. En dat zijn niet alleen meer de rationeel financiële componenten van het zaken doen, maar nadrukkelijk ook de minder rationele morele en ethische kwesties die met imago en reputatie van je onderneming te maken hebben.