Laat het eten maar doorkomen.

vervoerBenieuwd naar het antwoord op de vraag hoe ondernemers het doen in economisch lastige tijden had ik een interessant gesprek met Janny Looijen, directeur-eigenaar, van het bedrijf Korpershoek in Nijkerk. Wat doet een ondernemer in crisistijd? Hoe managet zij de onderneming? Waar liggen haar prioriteiten? Hoe ziet zij de toekomst? Kortom stof genoeg voor een gesprek over ondernemerschap, leiderschap en strategiekeuzes.  Korpershoek geeft een kijkje in de eigen keuken.

Specialisme.

Korpershoek verzorgt al 25 jaar de logistieke diensten voor haar klanten. Ze hebben veel expertise opgebouwd op het gebied van douane formaliteiten. Geen werelddeel is hun vreemd. Met de juiste papieren en vervoerders komen alle goederen op de gewenste plaats.  Korpershoek verzorgt ook de op- en overslag van die goederen. In geconditioneerde magazijnen worden de goederen opgeslagen voor transport. Hun specialisme is vooral in de foodsector. In hun magazijnen liggen met name biologische producten. Suiker, specerijen, noten, kruiden, etc.  worden brandschoon opgeslagen volgens alle HACCP regels. Geen wonder dat Korpershoek veel aandacht schenkt aan de processen binnen het bedrijf. Het werken met alle noodzakelijke certificeringen is de kracht van het bedrijf.

werkplaatsLeiderschap.

Welke stijl van leidinggeven wordt hier gehanteerd? Korpershoek heeft een team van 17 vaste medewerkers. De meeste van hen hebben langjarige dienstverbanden en beschikken over veel praktijkervaring. Janny, directeur-eigenaar van het bedrijf, omschrijft haar stijl als streng en sociaal. De organisatie is plat. Janny zit tussen haar mensen en stuurt vrij direct aan. Het bedrijf voert een streng beleid als het om de regelgeving gaat. De noodzakelijke certificeringen mogen immers niet in gevaar komen. Het logistieke proces verdraagt ook geen fouten en misverstanden. Er moet volgens strakke procesregels gewerkt worden. Janny ziet het als haar opdracht hier scherp op toe te zien in het belang van haar klanten en uiteindelijk ook in het belang van haar bedrijf en medewerkers. Daarnaast heeft zij oog voor de sociale aspecten. De langjarige dienstverbanden wijzen in de richting van een sociale werkomgeving waar de menselijke aandacht niet vergeten wordt. Het “in control” zijn is een belangrijke drive voor het leiderschap.

magazijnOntwikkelingen.

Heeft Korpershoek last van de crisis? Janny geeft aan dat ook zij na 2008 merkte dat opdrachtgevers gingen interen op hun voorraden. De transacties namen af. Op dit moment is er sprake van een stabilisatie. Omdat hun expertise met name in food zit kunnen zij consolideren op hun ontwikkeling. De mensen moeten ondanks de crisis toch eten. Food is in die zin minder crisis gevoelig. Korpershoek moet wel optimaal presteren op kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat betekent dat hun kennis en service ook in de toekomst op hoog niveau moet blijven. Dit legt een zwaar accent op de inzet en kennis van de medewerkers, een goed contact met de klantenkring en een scherp oog voor alle sectoren die invloed hebben op het logistieke proces. Het bedrijf Korpershoek meent voor deze toekomst voldoende te zijn voorbereid. Een mooie kennismaking met een goed presterend MKB bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

Toezicht of begeleiding?

ToezichtDe huidige druk op de ondernemers vraagt veel van hun talenten en creativiteit. En omdat ondernemers een eenzaam bestaan aan de top hebben is er behoefte aan advies. Ze zoeken een klankbord voor hun visie op de toekomst, hun ideeën en alternatieven over markt en marktkansen. Ze zoeken een gesprekspartner die tegenspel geeft. Maar welk type van sparringpartner wordt dan bedoeld?

Incidenteel.

AdviesgesprekEr zijn momenten dat u voor de kritieke processen in uw onderneming een oplossing zoekt. Een knelpunt dat u wilt oplossen. Een tijdelijke spanning die gereguleerd moet worden. U hebt al uw aanwezige kennis binnen uw bedrijf geraadpleegd, uw hersens gepijnigd voor het vinden van de juiste oplossing, maar u wilt deze oplossing toetsen. Voor deze incidentele zaken kunt u prima terecht bij een deskundige of een vertrouwenspersoon uit uw eigen netwerk. Maar als u toch meer onafhankelijkheid zoekt dan kunt u misschien een beroep doen op het ondernemersklankbord. Praktijkgericht, onafhankelijk, discreet en deskundig. Voor een bescheiden bedrag stellen zij een consulent beschikbaar die u in een korte periode helpt met de vraagstukken die u voorlegt. Het traject eindigt als het doel is bereikt. Doeltreffend en concreet.

Structureel.

Als ondernemer constateert u dat het ondernemen een steeds complexere activiteit wordt. Technologische ontwikkelingen gaan razend snel, de concurrentie timmert aan de weg en daar hebt u eigenlijk last van. Waar u vroeger een unieke dienst of product balansleverde komen er ook steeds meer partijen op de markt die uw kunstje kopiëren en uw unieke bestaan in de weg zitten. Kortom, markten worden complexer. Het ondernemersrisico neemt toe en uw analyse van kansen en bedreigingen wordt lastiger. En u als ondernemer/manager weet dat u meer duidelijkheid en richting moet geven aan uw onderneming. Eigenlijk zoekt u kennisverbreding. U voelt een grotere verantwoordelijkheid en u zoekt steun met een meer duurzaam karakter. In dat geval kunt u als ondernemer uw licht eens opsteken bij de stichting de consularis. Deze stichting beschikt over ervaren ondernemers, die resultaat en praktijk gericht zijn. Het zijn (meestal oud) ondernemers met een ruime ervaring die het leuk vinden hun collega ondernemers met adviezen bij te staan. Ze kunnen luisteren en inspireren. Ze zijn betrokken en onafhankelijk. Ze beschikken vaak over een groot netwerk waar u dan ook gebruik van kunt maken. De eenzaamheid van het ondernemen kunt u op deze manier oplossen met integere mannen in het veld. Uw winstgevendheid en continuïteit kan daarbij een stevige impuls krijgen.

Toezicht.

ToezichthouderTenslotte kan de situatie voorkomen dat u als ondernemer of uw shareholders of stakeholders behoefte hebben aan meer toezicht. Uw onderneming heeft een behoorlijke expansie doorgemaakt en de sociaal maatschappelijke waarde is flink toegenomen. U zoekt verankering van de verantwoordelijkheid in een meer statutaire positie. Binnen de governance van uw bedrijf. U zoekt relevante partners en de deskundigheid en wijsheid van commissarissen en toezichthouders waarmee u uw onderneming wilt verstevigen. Een platform voor verdieping en verbreding van kennis. Het toezicht van de commissaris is te kenmerken als de marginale toetsing van directie of bestuursbesluiten. De commissaris neemt daarmee niet de rol en de verantwoordelijkheid van de bestuurder over. Het betekent wel dat o.a. door het preventief handelen de commissaris vanuit zijn expertise een actieve bijdrage levert aan het besluitvormingsproces. Hij richt zich op het belang van de onderneming. Hij ziet toe op effectuering van plannen, financiële rapportages, informatieverstrekking, besluitvorming, motivering, risico’s, persoonlijke bevoordeling, schuldenlast etc. Het toezicht is niet alleen achteraf maar ook preventief. Uw verantwoording wordt daarmee gelegitimeerd. U kunt op zoek gaan naar deze deskundigen via uw netwerk, deskundige raadgevers of  bijvoorbeeld een beroep doen op overkoepelende organisatie zoals het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen. Met wat goede oriëntatie vindt u vast wat u nodig heeft.