Nieuwjaarstoespraak 2013 Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk

De druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de Bedrijvenkring Hoevelaken op 8 januari 2013 in Kade 10 Nijkerk, was aanleiding voor Nijkerk.Nieuws.nl voor onderstaand bericht en interview.

NIJKERK – Gerrit Jan Bezemer begon zijn nieuwjaarstoespraak voor ongeveer 90 leden in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk dinsdagavond niet vrolijk. Met woorden als: voorspellingen lijken op weervoorspellingen, politieke onbetrouwbaarheid, waar zijn we aan toe, onzekere toekomst, bestuurlijke incompetentie, en maatschappelijke hufterigheid keek hij terug op 2012. Reden voor Ely Hackmann om eens met de voorzitter te gaan praten.

De nieuwjaarstoespraak:

Dames en heren, welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst van de bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk. Welkom ook in het jubileumjaar van de 600 jarige stad Nijkerk.

Een feestjaar waaraan ook uw BHN zal bijdragen door o.a. alle toegangswegen naar onze bedrijvenparken te voorzien van de jubileumvlag.

En als belangenbehartiger van uw onderneming spreek ik de wens uit dat alle feestelijkheden in dit gemeentelijke jubileumjaar parallel mogen lopen met de successen in en van uw onderneming.

Hoe u dat moet doen is niet eenvoudig aan te geven. Immers, de economische vooruitzichten zijn somber en voor velen niet bemoedigend. Dat betekent dat u juist bemoediging nodig heeft. Inspiratie, visie op uw plannen, doorzettingsvermogen, wat geluk en creativiteit zijn enkele ingrediënten die daarbij van pas kunnen komen.

Beste mensen sta mij een korte terugblik op het afgelopen jaar toe. Vorig jaar heb ik in mijn nieuwjaarstoespraak gemeld dat ik niet wilde somberen over de perspectieven van dat jaar. Ik ontkom er echter niet aan om te constateren dat er voor veel ondernemers weinig reden tot vreugde was. Zo steeg het aantal faillissementen ten opzichte van voorgaande jaren. 

Regelmatig laat een autoriteit ons weten dat het slecht met ons gaat. DNB meldt een oplopend begrotingstekort, de economie krimpt en de werkloosheid stijgt. Paniekzaaierij? Misschien,  maar we zijn er ook niet meer verbaasd over. De economie lijkt op slot te zitten. Consumenten houden de hand op de knip.

Alle economische voorspellingen zijn wel verwarrend. Het CPB ziet bijvoorbeeld de toekomst minder somber in dan DNB. Economische voorspellingen krijgen de betrouwbaarheid van weersvoorspellingen. Dagkoersen.  We houden ons er maar aan vast dat het altijd nog mee kan vallen. Elkaar geen complex aanpraten. Of, zoals KvK Arnhem het zei: We moeten bouwen aan vertrouwen.

Met de huidige economische omstandigheden lijkt het alsof we ook meer kwaaltjes constateren. Gebreken die in het verleden misschien nog verhuld bleven worden nu duidelijk zichtbaar.

Ze manifesteren zich als ongewenste ziektes en krijgen veel media aandacht. Aandacht die ons soms van het echte probleem afleiden. Maar gebreken zijn het zeker. Zo zien we de kwaal van politieke betrouwbaarheid.

Na de verkiezingen werd een nieuw kabinet geformeerd. Commotie ontstond over de plannen die toen naar buiten kwamen. Sommigen daarvan stonden haaks op de verkiezingsbeloften. De burger en de ondernemer schrokken geweldig van het gemorrel aan veronderstelde zekerheden en betichtte de overheid van onbetrouwbaarheid. Gerommel met inkomensafhankelijke zorgpremies. “Sorry we draaien het weer terug”. BTW omhoog. “Sorry, het moet even”.  Geen geld meer naar EU, “Sorry toch weer wel. Griekenland moet gered. Hypotheekrenteaftrek niet aantasten. Sorry maar het is nu wel nodig. Ontslagregelingen, pensioenleeftijd, pensioengelden?? Wie weet nog waar hij aan toe is? Onzekere tijden betekent toekomst onzekerheid. We moeten daar mee leren leven. Zo manifesteerden zich nieuwe ziektes:

De managementziekte.

 • NS bestelt een nieuwe hogesnelheidslijn. De Fyra. Na 3 testen loopt de trein voor geen meter. Het traject Amsterdam – Brussel wordt met grote vertragingen afgelegd. De commerciële managers NS hebben de aankoop doorgedrukt. De technici waarschuwen wel maar staan aan de zijlijn. De bouwer is een Italiaanse  grootheid die Ferrari heeft gebouwd, maar nooit een treintoestel. Prestige en imago waren de drijvende krachten van de beslissers. Weer miljoenen door het putje?
 • De top van scholengemeenschap Amarantis doet aan zelfverrijking. Grote panden, dure lease auto’s maar geen geld voor onderwijs.

En wat vond u van de ziekte van bestuurlijke incompetenties?

 • Bij het VU medisch centrum in Amsterdam bleek bestuur en Rvt geen enkele contact met werkvloer te hebben. De inspectie GZ zetten enkele afdelingen onder verscherpt toezicht na geruzie tussen specialisten.
 • Ziekenhuis Spijkenisse moet afdeling cardiologie sluiten. Te veel miscommunicatie en ruzie in de top.
 • En deze week zagen we de Jansen Steur affaire. Droevig.

 De ziekte van zelfoverschatting en bedrog.

 • Lance Armstrong valt door de mand.      Raboploeg wordt white label ploeg.
 • Badr Hari wekenlang top nieuws na brute vechtpartij.
 • Staatssecretaris Co Verdaas weg (na 1 maand) agv bonnetjes affaire.
 • Wethouder van Reij weg na verdenking  belangenverstrengeling

De ziekte die we maatschappelijke hufterigheid zijn gaan noemen. Gezagscrisis.

 • Dood grensrechter op voetbalveld Almere.
 • Molesteren van dienstverleners in functie. Ziekenbroeders, politieagenten, brandweerlieden, ordehandhavers. Ze worden belemmert in hun functie zonder doel, zonder reden, zonder het gezonde verstand.

Is er nu nog positief nieuws?

 • Ja, we haalden 6 gouden medailles  tijdens de OS 2012 in London.
 • Epke Zonderland maakt 3 achtereenvolgende vluchtelementen. En hij staat !!
 • Na uitschakeling voetbalelftal EK winnen we olv Louis van Gaal weer wat voorrondes.
 • Ruimtevaarder Andre Kuipers laat, gedurende 6 maanden, ons de kwetsbaarheid en de pracht van onze aarde zien. We kunnen weer relativeren.

Ik keer terug op aarde. Hoe doen we nu lokaal. 

 • In 2012 werd een geweldige subsidie  van € 2.2 mio ontvangen van provincie en Europese gemeenschap om de revitalisering  van Arkervaart Oost aan tepakken. De gemeente denkt op dit moment, samen met de ondernemersvereniging, na over het beheer van de bedrijventerreinen.
 • De gemeente is gestart met de uitgifte van nieuwe bedrijfsterreinen. We hopen dat dit nieuwe en aanvullende bedrijvigheid voor de gemeente zal opleveren en we waken voor een leegloop van de bestaande bedrijventerreinen. Ook is er met de ondernemersverenigingen van de binnenstad overleg om de detailhandel in de binnenstad te behouden. Het managen van de grond en van de schaarste is    een kwestie van behoedzaam manoeuvreren.
 • en hoera we hebben een nieuw NS station in Hoevelaken. Helaas dreigt door de renovatie van de A28 en A1 de afslag Hoevelaken tijdelijk te sluiten. We houden hier nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten en ondersteunen waar nodig initiatieven dit te voorkomen.

Wat brengt ons de toekomst?

Dames en heren onlangs schreven een aantal topeconomen van Nederland dat de toekomst een kwestie van vertrouwen is. De BV Nederland komt er weer bovenop als het vertrouwen van consumenten en producenten wordt hersteld. Politici behoeven niet te krampachtig te reageren en te acteren als het begrotingstekort de 3% gaat overschrijden. Het leeglopen van de huizenmarktbubbel zien zij als belangrijke oorzaak dat consumenten het laten afweten. Als die markt de bodem heeft gevonden kan het herstel, zeggen zij, beginnen.  We zullen nog wel enige jaren rekening moeten houden met een 0% groei. De economen riepen de overheid op om bedrijfstakken die met overcapaciteit kampen niet meer met belastinggeld te steunen. En wat betekent dat voor u, lokale ondernemer? Redt uzelf en wees creatief. 

Beste mensen ik ga afsluiten. Welke ondernemers gaan de slag winnen? Welke krijgen het lastig? Ik kan het u niet voorspellen maar weet wel dat succesvolle ondernemers een voortdurende behoefte hebben aan kennis, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Zo ben ik onlangs op bezoek geweest bij de bestuurders van de Utrechtse Ondernemers Academie. Een instituut dat in en met steun van de provincie, enkele gemeentes, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, nu al 7 jaar actief is om ondernemers te ondersteunen. Een interessante opzet waarvan het de moeite loont een dergelijke opzet ook voor ons gebied Gelderland op te zetten. Binnen de context van een permanente educatie, leren van elkaar en zoeken naar creatieve oplossingen kunnen we het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet zien.

Ik wens u daarbij alle succes, gezondheid en inspiratie toe.

 

 

Het gevoel van oneerlijkheid went nooit.

oneerlijkheidDe landelijk bekende wethouder in het zuiden van het land trad af na berichten over een corruptieschandaal. Het nieuwe kabinet trad aan met een storm van kritiek over de voornemens een inkomensafhankelijke  zorgpremie in te voeren. Een bekende strafpleiter werd voor het leven geschorst door zijn raad van discipline. Zomaar enkele voorbeelden van recente gebeurtenissen en publicaties die het gevoel van oneerlijkheid oproepen. Het went nooit. Het roept de vraag op of er een patroon is dat ook voor organisaties geldt? Hoe is het gesteld met onze eerlijkheid?

Heerlijk oneerlijke besluitvorming.

Met bovenstaande media aandacht nog vers in het geheugen las ik wat de Amerikaanse gedragseconoom Dan Ariely in zijn boek heerlijk oneerlijk daarover had gezegd. Bijna niemand is honderd procent eerlijk. Hóé eerlijk we zijn blijkt sterk afhankelijk van invloeden van buitenaf. Afhankelijk ook van de structuur van een organisatie. Aan de andere kant, stelt hij, zijn ook heel weinig mensen echt oneerlijk.  Iedereen vertelt wel eens een onwaarheid. Een leugentje om bestwil. Je vrouw vraagt of die jurk haar niet te dik maakt en je zegt automatisch nee. In de sociale wereld is het wenselijk elkaar niet de harde waarheid te vertellen. Maar hoe zit dat in het bedrijfsleven? Een kijkje achter de schermen van de menselijke komedie.

onduidelijkDan Ariely geeft een interessant beeld waarom men denkt dat bedriegen en stelen OKé kan zijn. Hij beschrijft en onderbouwt de voorspelbare irrationaliteit. Hij geeft voorbeelden uit de medische wereld. Met welke argumenten besluit de verpleegster de pleister snel met korte hevige pijn, of langzaam, met minder pijn maar duurt wel langer, van de wond te halen? Wat gaat er in het hoofd om voorafgaande aan de beslissing?

dievenEchte fraudeurs maken een belangenafweging. Een kosten–baten analyse. Het voordeel van de misdaad wordt afgewogen tegen de pakkans. Maar de mensen zijn niet zo rationeel als we denken. Zij hanteren hun ethische kompas waardoor ze zich aardiger gedragen dan je op basis van rationele en economische principes zou denken. Zij willen zich als eerlijke en deugdzame mensen profileren en proberen belangentegenstellingen en belangenverstrengelingen te rationaliseren. Ze hebben het vermogen zelfs in hun eigen leugentjes te gaan geloven.

In de Tedtalks lezing laat Dan Ariely zien in welke mate we onze besluitvorming beheersen. “Are we in control of our decisions?”  Hier laat de spreker zien hoe we gevangen kunnen zijn in de cultuur waarin we leven en werken. We hebben een illusie over het nemen van besluiten. Besluitvorming is, volgens Ariely, afhankelijk van de vorm en de context waarin het probleem zich aandient. Ariely toont op basis van onderzoek aan dat in sommige beroepsgroepen ethisch gedrag wordt afgestraft en zelfs loont het oneerlijk te zijn. Dat is dus schokkend. Dat betekent dat wanneer een bedrijf eenmaal een cultuur van oneerlijk gedrag heeft, het ontzettend moeilijk is daar verandering in te brengen. Het botst niet meer met het geweten omdat in de omgeving waarin het gedrag zich vertoont, dit niet meer wordt gezien als een moreel dilemma. De auteur noemt voorbeelden van bankiers en advocaten, maar je kunt daar vrijelijk diverse beroepsgroepen, zoals politici, gerust aan toevoegen. keuzes

Perspectief en actie.

Als we weten welke mechanismen er aan die oneerlijkheid ten grondslag ligt dan zijn we ook beter in staat om oneerlijkheid een halt toe te roepen Gelukkig zien we dat ook de media deze analyserende en beschouwende  taak oppakt. Immers vertrouwen en eerlijkheid is essentieel onderdeel van de samenleving. Waarden die we nooit mogen opgeven.