Vermogende particulier wordt bankier.

vermogende particulierOndernemers met goede plannen maar ook met behoefte aan vreemd vermogen en financieringsmogelijkheden zullen steeds vaker op zoek gaan naar alternatieven. Nu banken hun posities consolideren op veiligheid en risicobeheersing wordt de kans dat de ondernemer een financiering vindt bij de reguliere bankinstellingen steeds geringer. Hij gaat dus op zoek naar nieuwe kredietmogelijkheden. Maar ook de investeerders zien deze ontwikkelingen. Hun vermogensbestanddelen worden bij banken zorgvuldig bewaard, maar tegen een laag (soms geen) rendement. Vooral particulieren die hun vermogen hebben opgebouwd uit ondernemingswinst of de verkoop van hun onderneming hebben behoefte hun kapitaal en energie deels te investeren in nieuwe projecten en ontwikkelingen. Zo ontstaat de businessangel.

Nieuwe kansen en mogelijkheden.

business coachNatuurlijk heeft niet elke vermogende investeerder dezelfde uitgangspunten. Wat ze wel gemeen hebben is het geloof dat juist in deze tijd van economische veranderingen er ook nieuwe mogelijkheden ontstaan om producten en diensten op de markt te brengen. Kansen waar anderen te duur zijn geworden, verzuimd hebben tijdig bij te sturen of de marktbehoeftes niet meer met gevoel voor nuance en wijzigende klantbehoeftes hebben aangevoeld. Met deze perspectieven voor ogen investeren deze particulieren als zelfstandige informal investor of via participatiemaatschappijen en de vele vormen waarin durfkapitaal tegenwoordig aan de markt wordt geboden.

Verschillende typen investeerders.

Zo ontstaat een divers pallet van investeerders op een markt waarin banken nog vasthouden aan hun tradities van risicobeheersing en terughoudendheid. Echte klantgerichtheid ontstaat wanneer een investeerder met durfkapitaal zich verdiept of laat verdiepen in de kansrijkheid van een propositie. Investeringsmaatschappijen hebben dus ook het NEE in hun vocabulaire. Niet elke propositie is kansrijk. De kunst is te ontdekken welke ideeën levensvatbaar en uitvoerbaar zijn. Het vergt werkelijke interesse in het plan en een scherp inlevingsvermogen in de capaciteiten van een ondernemer. Ondernemen met de ondernemer.

De investeerder van durfkapitaal heeft een aantal verschijningsvormen. Ik zal er een aantal schetsen.mensbeeld

Oom Jan.

Wil wel geld in uw bedrijf investeren maar er niet te veel bij betrokken zijn. Oom Jan vertrouwt er op dat u de onderneming goed leidt en dat hij tijdig zijn geld terug krijgt en daar ook wat rendement op heeft. U hoeft hem niet al te regelmatig te rapporteren. Oom Jan heeft niet veel affiniteit met het bedrijf of uw vakgebied. Wel met u. U geniet zijn volste vertrouwen. Hij is er op afstand.

Oom Kees.

Wil niet al te actief bij uw onderneming betrokken zijn. Ook wil oom Kees niet heel veel rapportages. Wel kunt u hem om raad vragen. Hij is beschikbaar en zal desgevraagd u ook advies geven. Oom Kees stopt zijn geld in uw onderneming om daar na verloop van tijd ook een redelijk rendement op te maken.

 Oom Wim.

Hij wil actief bij uw bedrijf betrokken zijn. Hij investeert geld maar ook in tijd en aandacht. U zult met oom Wim goede afspraken maken over het beleid en de bedrijfsvoering. Oom Wim is betrokken en wil een actieve bijdrage leveren om zijn geïnvesteerd vermogen te laten renderen. Oom Wim is het type ondernemer dat de handen uit de mouw steekt. Samen met u wil hij er een succes van maken.

 Oom Karel.

Hij wil investeren als hij niet direct bij de dagelijkse gang van zaken betrokken hoeft te zijn maar wel als adviseur op afstand geraadpleegd wordt. Het doet hem goed als u van zijn kennis en wijsheid gebruik maakt. Als het nodig is zal hij “hands-on” een bijdrage leveren. Hij wil bijspringen, zoals oom Wim, als de situatie daarom vraagt. Maar bij voorkeur opserveert hij zijn investering vanaf de zijlijn maar hij wil graag en tijdig gerapporteerd worden over de ontwikkelingen.

Oom Gerrit.

Oom Gerrit wil wel risicodragend vermogen in uw bedrijf stoppen maar daar ook nadrukkelijk zeggenschap en betrokkenheid voor terug krijgen. U zult hem als mede ondernemer moeten toelaten. Het type Oom Gerrit kan heel goed bij uw bedrijf passen wanneer hij competenties inbrengt die u mogelijk niet heeft en waar u behoefte aan hebt. Alles hangt af van goede samenwerking en respect voor elkaars competenties. U krijgt er met oom Gerrit een businesspartner bij.

Overigens de namen zijn fictief en overal waar Oom staat mag u ook Tante lezen en de voornaam naar keuze wijzigen.

De businesscoach.

ZakenmanMaar alle hierboven geschetste ooms of tantes kunnen de investeringen ook met een gerust hart en kritisch laten volgen wanneer u een beroep doet op een businesscoach. Hiervan maakt u gebruik als u uw plannen regelmatig wilt toetsen en u bereid bent uw visie en strategie te spiegelen aan een onafhankelijke coach of raadgever. Ook hier zijn ex ondernemers voor beschikbaar. U kunt denken aan een consularis (een mengvorm tussen commissaris en consultant). Doe er uw voordeel mee.

Wat moet je nou met een mentor?

Success and FailureVeel ondernemers raadplegen diverse adviseurs, maar hebben ze ook een mentor? Iemand die je inspireert, het beste in je laat bovendrijven. Een mentor kan je helpen met dat laatste zetje, dat nodig is voor succes. Maar hoe kom je aan een mentor?

Voor veel ondernemers en leidinggevende is een mentor iemand die ze met raad en daad helpt en die ze kunnen vertrouwen. Op de website van Management Team las ik hierover een interessant artikel. Het past uitstekend bij de ervaring van raadgevers en weerspiegelt de behoefte van ondernemers in de praktijk. Een goede mentor beschikt over (levens)ervaring en (vak)kennis. Hij heeft enige senioriteit en staat u bij met wijsheid vanuit een rijk gevulde bron ervaringen.

Wat zijn typische competenties van een mentor?

Een mentor is vaak ondernemer met de ondernemers. Iemand met ervaring die het leuk vindt om met jonge ondernemers een passie te delen ze te ontmoeten en te ondersteunen. Er zijn veel onuitgesproken mentorschappen: er wordt raad gevraagd en gegeven zonder dat ooit is vastgelegd of uitgesproken dat er sprake van mentorschap. Wie zelf actief een mentor zoekt, moet vooral voor zichzelf goed op een rij te zetten wat van de relatie met de mentor wordt verwacht. Altijd belangrijk is dat een mentor:

 • als wijze raadgever naast u staat
 • discreet is en volkomen vertrouwd kan worden
 • z’n sporen verdiend heeft en weet waar hij of zij over praat
 • kan sparren, daagt uitdaagt zelf nadenken en doen
 • ondersteunt en niet controleert
 • inzicht biedt, geen toezicht
 • professioneel gedrag en handelen aanmoedigt en constructief kritiek kan geven op minder gewenste zaken
 • iemand in zijn waarde laat
 • antwoorden laat vinden, in plaats van ze aan te reiken

Innovatiever en winstgevender

U kunt zelf geen mentor vinden? Oud-ondernemers die zich hebben verenigd in de Stichting Consularis zijn beschikbaar als raadgever. Overigens niet alleen voor startende ondernemers. Ook professionele mentoren moeten betrokken zijn bij het vak of de onderneming van de cliënt, stelt Gerard Fit van Consularis: “Wij kunnen ons permitteren dat we alleen ondernemers helpen die geholpen willen worden. Er moet altijd sprake van een klik anders levert zo’n relatie niks op. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit is gebleken dat ondernemers die gebruik maken van een mentor meer zelfvertrouwen hebben. Bovendien zijn hun ondernemingen innovatiever, winstgevender en kennen ze een beter toekomstperspectief.”

 Hersenen

Zo vindt u een goede mentor

 1. Kijk eerst vooral in de werkomgeving of binnen het geambieerde vakgebied.
 2. Het moet iemand zijn die u inspireert.
 3. Zorg ervoor dat het iemand is die u vertrouwt of waarvan u verwacht dat u die kan vertrouwen.
 4. Zoek iemand die een kei in zijn of haar vak is, dat zijn vaak ervaren dus wat oudere mensen.
 5. Een goede mentor doet het niet voor een (materieel) belang en vraagt geen (ongepaste) tegenprestaties.
 6. Iemand die luistert, is verre aan te bevelen boven iemand die altijd aan het woord is.
 7. Een goede mentor is betrokken, in het begin meer bij wat u doet dan in wie u bent. Hij of zij wordt enthousiast van uw talent.
 8. Mijdt cynische mensen die een houding aannemen dat ze het allemaal al een keertje hebben meegemaakt.
 9. Goede mentoren kunnen zich goed inleven en afdalen tot het niveau van hun pupil, zij accepteren dat iemand veel te leren heeft en stimuleren dat.
 10. Een echte mentor laat u nadenken en denkt niet voor u na.

Keuzestress bij ondernemers

Ondernemers keuzesMet de kerstdagen voor de deur zullen de ondernemers reflecteren op de huidige en toekomstige situatie van hun onderneming. Maar hoe doen ze dat. Welke keuzes maken ze En hoeveel keuzestress geeft dat? Hoe gaan ze om met kiespijn? Niet nieuw, maar wel leuk gevonden en toepasselijk in deze calorievolle periode van kerstdiners, is het beeld van de schijf van vijf. Een model dat aangeeft op welke snijvlakken van onderwerpen de complexiteit van het ondernemerschap zich beweegt.

De schijf van vijf.

Vaak ontmoet ik ondernemers die worstelen met de vraag over de juiste route van hun onderneming. De ondernemer heeft vaak een veelheid aan talenten maar dikwijls op een beperkt aantal terreinen van het ondernemerschap. Met adviseurs en deskundigen laat hij zich bijstaan om zijn witte vlekken in te vullen. Onlangs ontmoette ik Annegien Blokpoel

die een model had bedacht om kernachtig aan te geven welke samenhangende thema’s de ondernemer en binnen de onderneming van belang zijn. De schijf van vijf.

 

Dilemma’s en handicaps.

Ondernemers hebben vaak een overconcentratie op 2 à 3 facetten van het model. Ze zijn bijvoorbeeld heel goed in strategie en beleid. Ze zien een prachtige marketingcampagne voor zich en hebben veel oog voor de juiste communicatie. Maar dan komt het. Hoe is hiervoor een passende financiering te vinden? Hoe organiseer je de plannen? Welke mensen, welke middelen?

Of een ondernemer heeft een meer dan fantastisch talent om zaken goed te regelen en te organiseren. Zijn financieel economische analyses zijn perfect en hij kan die analyses prima vertalen naar inzichtelijke beelden over de situatie van zijn onderneming. Maar hoe ziet hij de toekomst? Wat is zijn strategie? Hoe gaat hij om met de veranderende markten en hoe gaat hij dat communiceren met de nieuwe marketing methodes? Kortom het bijna perfect zijn op alle onderdelen is lastig. He vraagt vaak meerdere disciplines en ondernemerschap binnen of buiten zijn onderneming bijeen te brengen. Interessant is te zien dat als alle vijf facetten samenvallen dat dan de identiteit van de onderneming ook krachtig is.

Dilemma'sOndernemersperspectief.

Het succesvol en samenhangend bijeenbrengen van alle factoren in de schijf van vijf bepaalt of de ondernemer en de onderneming klaar is voor de toekomst. Of de onderneming perspectief heeft en interessant is voor de maatschappelijke omgeving. En, niet onbelangrijk, uitdaging geeft aan alle medewerkers om de schouders onder te zetten. Een ondernemer zonder passie en ideaal komt snel alleen te staan. Een onderneming zonder missie slaat dood en vervalt in oude patronen en verdwijnt van de markt.

Zorg dus dat je als ondernemer de schijf van vijf optimaal ronddraait. Maak keuzes zonder stress.