Checklist voor een ondernemingsplan

ChecklistRegelmatig zie ik ondernemers worstelen met de vraag wat ze in hun ondernemersplan moeten wegschrijven. Moeten ze wel een plan schrijven? Waarom kan (bijvoorbeeld) de bank niet volstaan met historische cijfers, prognoses en een opgave van de financieringsbehoefte. Een mondelinge toelichting door de gepassioneerde ondernemer aan een begripvolle accountmanager moet dan toch voldoende zijn? Helaas het zal zo niet (meer) blijken te werken.

Waarom dan wel een ondernemersplan.

De reden is simpel. Met een ondernemersplan maakt u een inspirerend document waarin u uw eigen routebeschrijving naar succes vastlegt. Geen gestolde wetenschap maar een dynamisch document dat u aanpast aan wijzigende omstandigheden en nieuwe mogelijkheden. Inzichtelijk voor uzelf, uw management, uw medewerkers, uw bankier en alle anderen die u uitlegt waarom uw onderneming een succes is of moet worden.

Algemeen.

Formuleer uw visie, uw missie en vervolgens uw strategie. Maak een SWOT analyse en herijk uw missie dat u mogelijk in het verleden al eens hebt bedacht. Formuleer doelstellingen en subdoelen. Maak een plan van aanpak en maak het specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. (smart).

Een goed plan.

Hoe maakt u een ondernemingsplan waarmee u (bijvoorbeeld) naar uw bank gaat? Hier een checklist:

 

 • 1. Beschrijf het probleem: (Kans/opportunity) Beschrijf uw plan niet als een reclamefolder. Geef uzelf realistische feedback. Geef feiten.
 • 2. Geef de oplossing. Wat ziet u als oplossing? Vraagt soms “out of the box” denken. Loskomen van beroepsdeformatie. Verkokering. Raadpleeg adviseurs om u op creatieve gedachten te brengen. Soms hebt u eyeopeners nodig. Oplossingen kuynnen soms voor de hand liggen. Een aha Erlebnis zijn.
 • 3. Gebruik een business model. Google het woord en u vindt vele sites. Gebruik een model waarin u alle facetten van uw bedrijf belicht en tot een oplossing komt. Het zijn de ankers van uw plan of bedrijf. Hoe van zaadje naar karbonaadje? Kapstokken van uw idee. Voor duurzaamheid bijvoorbeeld de 3 P’s (people, planet, profit). In de bankwereld gebruikt men het INK. (prestatie indicatoren en organisatiegebieden) Mc. Kinsey (Tom Peters) ontwikkelde het 7 S-n model. (doorlichten van organisaties) Kies of ontwikkel uw model waarin u uw organisatie schematisch vormgeeft. Dus welke invloeden binnen en buiten uw onderneming het succes bepalen. 

 Businessmodel

 • 4. Beschrijf de onderliggende gedachte. Maak duidelijk wat je per thema in het businessmodel wilt doen. Dus bijvoorbeeld; leiderschap ontwikkelen, kwaliteit medewerkers verbeteren, procesinrichting optimaliseren, aanschaf van een bedrijfsmiddel, gebouw, ICT, website etc. Maar ook hoe u bijvoorbeeld het verdienmodel hebt uitgewerkt. (prestatie-indicatoren)
 • 5. Marketing en sales. Hoe gaat u uw onderneming in de markt zetten? Virtueel? Fysiek? (Vijf P’s. van de marketing met personeel, produkt, promotie, plaats en prijs). Denk ook aan de P van prullenbak. Soms moet u ideeën wegdoen en loslaten.
 • 6. Concurrentie. Dit is soms een heel lastige. Beschrijf wie uw concurrenten zijn. Waarom? Wat onderscheidt u van uw concurrenten? Als hulpmiddel kunt u het krachtenveld van Porter gebruiken.
 • Kijk naar instapmogelijkheden van nieuwe toetreders.
 • Kopieergedrag. (me too)
 • Substituten. (goedkopere vervangers)
 • 7. Organisatie en team. Dit is niet alleen de vraag naar de juridische structuur (BV, VOF , eenmanszaak vorm etc.) maar vooral de vraag met welke mensen in welk type organisatie u wilt werken. Welke mensen zijn bepalend voor uw succes?
 • 8. Financiële ins en outs.
  • Uw balans en V&W. (banken vragen trackrecord van 3 jaar)
  • Accountant (welke?) Banken zijn daar gevoelig voor.
  • Maak een exploitatieprognose (met onderbouwing).
  • Stel een investeringsplan op (voorkom verrassingen).
  • Bepaal uw financieringsbehoefte (denk aan tegenvallers)
  • Maak een liquiditeitsprognose (kijk naar seizoenpatronen, betalingsgedrag debiteuren, uw snelheid van betalen aan crediteuren(kortingen?), betalingen aan fiscus.
  • Maak een risicoanalyse. (realisme wat kan fout gaan en hoe pareert u dat?)
 • 9. Status en planning. Maak plannen met een go-or no-go scenario. Wat is er nodig voor volgende fase?
 • 10. Voor alle lezers (doelgroepen) maak een bondige samenvatting en verwijs naar uw overige beschrijvingen, cijfers en toelichtingen in het document. In de samenvatting staat de essentie van uw plan. Elk plan moet u als een elevator pitch kunnen toelichten. Pas dan is het krachtig en overtuigend.

Waarom businessplan?

strategieNiet iedere ondernemer heeft een businessplan. Veel ondernemers zijn gestart vanuit een “idee” iets te kunnen betekenen in de markt. Het businessplan is gestart vanuit het creatieve brein van de ondernemer zelf maar, is daar ook blijven zitten. En natuurlijk kan dat lange tijd goed gaan. Maar toch, maatschappelijke ontwikkelingen kunnen je plannen inhalen. De markt verandert en als ondernemer moet je de strategie daarop aanpassen. Ook kan de onderneming gegroeid zijn en hebben medewerkers geen aansluiting bij de oorspronkelijke missie.

Op die momenten heeft de ondernemer behoefte aan een plan. Een plan waarop hij kan toetsen en bijsturen. Soms zien we in de media voorbeelden waarop het te laat was. (DSB bank, de entertainmentgroep van Marco Borsato, etc. U kunt de voorbeelden zelf vinden en bedenken.

Een businessplan dus een “must” voor elke ondernemer. Vaak zegt een ondernemer wel een businessplan te hebben maar blijkt dit niet veel meer dan een deelplan; een personeelsplan, een reclameplan, een verkoopplan etc.

Een businessplan moet een gedegen weergave zijn van de visie van de ondernemer. Waarom en in welke markt hij onderneemt. Wat hij voor doel voor ogen heeft. Wat is het “missie statement?”. Een businessplan beschrijft het vertrekpunt van de onderneming de plannen en de verwachtingen. Een businessplan heeft de interesse van de stakeholders, het management, de medewerkers, de bankier, de accountant etc. Het document is dynamisch en vraagt voortdurend om aandacht en voortgangsbewaking.

Een onderneming met een goed businessplan is verzekerd van succes. Hebt u daarbij hulp en begeleiding nodig, laat u dan adviseren en bijstaan door een ervaren deskundige.
Veel succes.

Pen10 tips voor het opstellen van een businessplan.

1. Een businessplan start vanuit een visie.
2. Formuleer vanuit de visie een missie statement.
3. Maak een businessplan zo concreet (smart) mogelijk.
4. Schrijf in heldere korte zinnen.
5. Toets de ideeën met je omgeving en verwerk de reacties in je plan.
6. Werk je plannen uit vanuit een SWOT analyse.
7. Toets bestaande businessplannen via de PDCA cyclus.
8. Toets targets regelmatig op voortgang (agendapunt)
9. Schroom niet een adviseur bij je plannen te betrekken.
10. Wees alert en blijf kritisch.