Vermogende particulier wordt bankier.

vermogende particulierOndernemers met goede plannen maar ook met behoefte aan vreemd vermogen en financieringsmogelijkheden zullen steeds vaker op zoek gaan naar alternatieven. Nu banken hun posities consolideren op veiligheid en risicobeheersing wordt de kans dat de ondernemer een financiering vindt bij de reguliere bankinstellingen steeds geringer. Hij gaat dus op zoek naar nieuwe kredietmogelijkheden. Maar ook de investeerders zien deze ontwikkelingen. Hun vermogensbestanddelen worden bij banken zorgvuldig bewaard, maar tegen een laag (soms geen) rendement. Vooral particulieren die hun vermogen hebben opgebouwd uit ondernemingswinst of de verkoop van hun onderneming hebben behoefte hun kapitaal en energie deels te investeren in nieuwe projecten en ontwikkelingen. Zo ontstaat de businessangel.

Nieuwe kansen en mogelijkheden.

business coachNatuurlijk heeft niet elke vermogende investeerder dezelfde uitgangspunten. Wat ze wel gemeen hebben is het geloof dat juist in deze tijd van economische veranderingen er ook nieuwe mogelijkheden ontstaan om producten en diensten op de markt te brengen. Kansen waar anderen te duur zijn geworden, verzuimd hebben tijdig bij te sturen of de marktbehoeftes niet meer met gevoel voor nuance en wijzigende klantbehoeftes hebben aangevoeld. Met deze perspectieven voor ogen investeren deze particulieren als zelfstandige informal investor of via participatiemaatschappijen en de vele vormen waarin durfkapitaal tegenwoordig aan de markt wordt geboden.

Verschillende typen investeerders.

Zo ontstaat een divers pallet van investeerders op een markt waarin banken nog vasthouden aan hun tradities van risicobeheersing en terughoudendheid. Echte klantgerichtheid ontstaat wanneer een investeerder met durfkapitaal zich verdiept of laat verdiepen in de kansrijkheid van een propositie. Investeringsmaatschappijen hebben dus ook het NEE in hun vocabulaire. Niet elke propositie is kansrijk. De kunst is te ontdekken welke ideeën levensvatbaar en uitvoerbaar zijn. Het vergt werkelijke interesse in het plan en een scherp inlevingsvermogen in de capaciteiten van een ondernemer. Ondernemen met de ondernemer.

De investeerder van durfkapitaal heeft een aantal verschijningsvormen. Ik zal er een aantal schetsen.mensbeeld

Oom Jan.

Wil wel geld in uw bedrijf investeren maar er niet te veel bij betrokken zijn. Oom Jan vertrouwt er op dat u de onderneming goed leidt en dat hij tijdig zijn geld terug krijgt en daar ook wat rendement op heeft. U hoeft hem niet al te regelmatig te rapporteren. Oom Jan heeft niet veel affiniteit met het bedrijf of uw vakgebied. Wel met u. U geniet zijn volste vertrouwen. Hij is er op afstand.

Oom Kees.

Wil niet al te actief bij uw onderneming betrokken zijn. Ook wil oom Kees niet heel veel rapportages. Wel kunt u hem om raad vragen. Hij is beschikbaar en zal desgevraagd u ook advies geven. Oom Kees stopt zijn geld in uw onderneming om daar na verloop van tijd ook een redelijk rendement op te maken.

 Oom Wim.

Hij wil actief bij uw bedrijf betrokken zijn. Hij investeert geld maar ook in tijd en aandacht. U zult met oom Wim goede afspraken maken over het beleid en de bedrijfsvoering. Oom Wim is betrokken en wil een actieve bijdrage leveren om zijn geïnvesteerd vermogen te laten renderen. Oom Wim is het type ondernemer dat de handen uit de mouw steekt. Samen met u wil hij er een succes van maken.

 Oom Karel.

Hij wil investeren als hij niet direct bij de dagelijkse gang van zaken betrokken hoeft te zijn maar wel als adviseur op afstand geraadpleegd wordt. Het doet hem goed als u van zijn kennis en wijsheid gebruik maakt. Als het nodig is zal hij “hands-on” een bijdrage leveren. Hij wil bijspringen, zoals oom Wim, als de situatie daarom vraagt. Maar bij voorkeur opserveert hij zijn investering vanaf de zijlijn maar hij wil graag en tijdig gerapporteerd worden over de ontwikkelingen.

Oom Gerrit.

Oom Gerrit wil wel risicodragend vermogen in uw bedrijf stoppen maar daar ook nadrukkelijk zeggenschap en betrokkenheid voor terug krijgen. U zult hem als mede ondernemer moeten toelaten. Het type Oom Gerrit kan heel goed bij uw bedrijf passen wanneer hij competenties inbrengt die u mogelijk niet heeft en waar u behoefte aan hebt. Alles hangt af van goede samenwerking en respect voor elkaars competenties. U krijgt er met oom Gerrit een businesspartner bij.

Overigens de namen zijn fictief en overal waar Oom staat mag u ook Tante lezen en de voornaam naar keuze wijzigen.

De businesscoach.

ZakenmanMaar alle hierboven geschetste ooms of tantes kunnen de investeringen ook met een gerust hart en kritisch laten volgen wanneer u een beroep doet op een businesscoach. Hiervan maakt u gebruik als u uw plannen regelmatig wilt toetsen en u bereid bent uw visie en strategie te spiegelen aan een onafhankelijke coach of raadgever. Ook hier zijn ex ondernemers voor beschikbaar. U kunt denken aan een consularis (een mengvorm tussen commissaris en consultant). Doe er uw voordeel mee.