MKB commissaris zo gek nog niet

commissarisIn turbulente tijden wordt een zware claim gelegd op de vele talenten die een ondernemer moet hebben. En met name de MKB ondernemer moet van veel markten thuis zijn. Kennis en inzicht op vele terreinen; strategisch, organisatorisch, financieel, economisch, technisch, etc.
Hoe slaat hij zich door de materie heen? Hoe verbindt hij al die disciplines? Hoe drijft hij boven? Compenseert hij zijn minder ontwikkelde talenten? Met een commissaris misschien?

Een commissaris is toch voor multinationals?

Weet u dat slechts 3 procent van de ondernemers in het mbk gebruik maakt van een commissaris. Volgens velen een gemiste kans. Volgens het CBS gingen er in 2009 weer meer bedrijven failliet dan in 2008. Met (volgens Graydon) 40% tot 50% stijging kwamen we uit op het aantal van top jaar 2005. (met 10.228 faillissementen). Mogelijk dat een aantal van deze faillissementen waren te voorkomen. Een commissaris, als vertrouwensman, partner in business en ervaren vertrouwensman, had deze ondernemers een goede dienst kunnen bewijzen.

Regionale initiatieven.

In enkele regio’s worden al door KvK, VNO-NCW en ondersteunende stichtingen initiatieven ontwikkeld om het misverstand dat een commissaris niet voor mkb ondernemers is, weg te nemen. Volgens Heleen van Balen, die op dit onderdeel wil promoveren, heeft het te maken met het vooroordeel dat een commissaris op de stoel van de ondernemer wil zitten. Dat is onjuist, beweert zij. De commissaris is juist een klankbord waarmee je voor langere tijd een vertrouwensrelatie aangaat. Gebleken is dat bij ondernemingen met een commissaris de winstgevendheid toenam. Deze ondernemingen hebben een beter toekomstperspectief. Ze zijn vitaler en minder kwetsbaar. Commissarissen zijn meestal oud ondernemers. Ze hebben veel evaring en vinden het leuk deze ter beschikking te stellen van andere ondernemers. De commissaris gaat naast u zitten, maar u blijft de beslisser en u blijft dus aan zet.

Een commissaris of consularis.

Een commissaris bij een multinational incasseert in sommige gevallen exorbitante bedragen. Van dat beeld heeft de commissaris in het mkb nog wel last. In veel gevallen worden vergoedingen gevraagd die niet veel afwijken van de accountant of een consultant. Het verschil is dat de commissaris met de ondernemer een duurzame relatie aangaat. Zelf kwam ik in aanraking met Stichting de Consularis. Deze stichting biedt met ca. 40 landelijk opgestelde consularissen ondersteuning aan mkb ondernemers. Zij geven raad en ondersteunen de ondernemer op strategisch, financieel en organisatorisch terrein. Een ondernemer naast de ondernemer. Het grappige van de term consularis is de mix van de wooden commissaris en consultant. Echter, zo zegt de Stichting, behoeft de consularis geen statutaire plek in de onderneming en is door zijn duurzame inspanning en de opgebouwde vertrouwensrelatie met de ondernemer de consularis meer dan een consultant, die na het oplossen van een enkel probleem weer vertrekt. Een uitstekend alternatief voor de commissaris leek mij.

Wat doet een commissaris of consularis?

Er is aangetoond dat de winstgevendheid van de onderneming verbetert en dat ondernemers in het mkb aangeven het sparren met een mede (oud) ondernemer belangrijk te vinden. Dit is het gevolg van een aantal toevoegingen op zijn kwaliteiten.
Beslissingen zijn met een commissaris of consularis beter onderbouwd. Het imago van de onderneming wordt verbeterd. Interne processen zijn beter gestructureerd. De relatie met bankiers verbetert. Men is meer gespitst op innovatie en concurrerende markten. Met de commissaris en consularis wordt het netwerk uitgebreid en intensiever gebruikt. Kortom de kans dat de ondernemer zijn bestaanszekerheid versterkt neemt toe. Een overweging meer dan waard dus.