Toezicht of begeleiding?

ToezichtDe huidige druk op de ondernemers vraagt veel van hun talenten en creativiteit. En omdat ondernemers een eenzaam bestaan aan de top hebben is er behoefte aan advies. Ze zoeken een klankbord voor hun visie op de toekomst, hun ideeën en alternatieven over markt en marktkansen. Ze zoeken een gesprekspartner die tegenspel geeft. Maar welk type van sparringpartner wordt dan bedoeld?

Incidenteel.

AdviesgesprekEr zijn momenten dat u voor de kritieke processen in uw onderneming een oplossing zoekt. Een knelpunt dat u wilt oplossen. Een tijdelijke spanning die gereguleerd moet worden. U hebt al uw aanwezige kennis binnen uw bedrijf geraadpleegd, uw hersens gepijnigd voor het vinden van de juiste oplossing, maar u wilt deze oplossing toetsen. Voor deze incidentele zaken kunt u prima terecht bij een deskundige of een vertrouwenspersoon uit uw eigen netwerk. Maar als u toch meer onafhankelijkheid zoekt dan kunt u misschien een beroep doen op het ondernemersklankbord. Praktijkgericht, onafhankelijk, discreet en deskundig. Voor een bescheiden bedrag stellen zij een consulent beschikbaar die u in een korte periode helpt met de vraagstukken die u voorlegt. Het traject eindigt als het doel is bereikt. Doeltreffend en concreet.

Structureel.

Als ondernemer constateert u dat het ondernemen een steeds complexere activiteit wordt. Technologische ontwikkelingen gaan razend snel, de concurrentie timmert aan de weg en daar hebt u eigenlijk last van. Waar u vroeger een unieke dienst of product balansleverde komen er ook steeds meer partijen op de markt die uw kunstje kopiëren en uw unieke bestaan in de weg zitten. Kortom, markten worden complexer. Het ondernemersrisico neemt toe en uw analyse van kansen en bedreigingen wordt lastiger. En u als ondernemer/manager weet dat u meer duidelijkheid en richting moet geven aan uw onderneming. Eigenlijk zoekt u kennisverbreding. U voelt een grotere verantwoordelijkheid en u zoekt steun met een meer duurzaam karakter. In dat geval kunt u als ondernemer uw licht eens opsteken bij de stichting de consularis. Deze stichting beschikt over ervaren ondernemers, die resultaat en praktijk gericht zijn. Het zijn (meestal oud) ondernemers met een ruime ervaring die het leuk vinden hun collega ondernemers met adviezen bij te staan. Ze kunnen luisteren en inspireren. Ze zijn betrokken en onafhankelijk. Ze beschikken vaak over een groot netwerk waar u dan ook gebruik van kunt maken. De eenzaamheid van het ondernemen kunt u op deze manier oplossen met integere mannen in het veld. Uw winstgevendheid en continuïteit kan daarbij een stevige impuls krijgen.

Toezicht.

ToezichthouderTenslotte kan de situatie voorkomen dat u als ondernemer of uw shareholders of stakeholders behoefte hebben aan meer toezicht. Uw onderneming heeft een behoorlijke expansie doorgemaakt en de sociaal maatschappelijke waarde is flink toegenomen. U zoekt verankering van de verantwoordelijkheid in een meer statutaire positie. Binnen de governance van uw bedrijf. U zoekt relevante partners en de deskundigheid en wijsheid van commissarissen en toezichthouders waarmee u uw onderneming wilt verstevigen. Een platform voor verdieping en verbreding van kennis. Het toezicht van de commissaris is te kenmerken als de marginale toetsing van directie of bestuursbesluiten. De commissaris neemt daarmee niet de rol en de verantwoordelijkheid van de bestuurder over. Het betekent wel dat o.a. door het preventief handelen de commissaris vanuit zijn expertise een actieve bijdrage levert aan het besluitvormingsproces. Hij richt zich op het belang van de onderneming. Hij ziet toe op effectuering van plannen, financiële rapportages, informatieverstrekking, besluitvorming, motivering, risico’s, persoonlijke bevoordeling, schuldenlast etc. Het toezicht is niet alleen achteraf maar ook preventief. Uw verantwoording wordt daarmee gelegitimeerd. U kunt op zoek gaan naar deze deskundigen via uw netwerk, deskundige raadgevers of  bijvoorbeeld een beroep doen op overkoepelende organisatie zoals het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen. Met wat goede oriëntatie vindt u vast wat u nodig heeft.