Wat moet je nou met een mentor?

Success and FailureVeel ondernemers raadplegen diverse adviseurs, maar hebben ze ook een mentor? Iemand die je inspireert, het beste in je laat bovendrijven. Een mentor kan je helpen met dat laatste zetje, dat nodig is voor succes. Maar hoe kom je aan een mentor?

Voor veel ondernemers en leidinggevende is een mentor iemand die ze met raad en daad helpt en die ze kunnen vertrouwen. Op de website van Management Team las ik hierover een interessant artikel. Het past uitstekend bij de ervaring van raadgevers en weerspiegelt de behoefte van ondernemers in de praktijk. Een goede mentor beschikt over (levens)ervaring en (vak)kennis. Hij heeft enige senioriteit en staat u bij met wijsheid vanuit een rijk gevulde bron ervaringen.

Wat zijn typische competenties van een mentor?

Een mentor is vaak ondernemer met de ondernemers. Iemand met ervaring die het leuk vindt om met jonge ondernemers een passie te delen ze te ontmoeten en te ondersteunen. Er zijn veel onuitgesproken mentorschappen: er wordt raad gevraagd en gegeven zonder dat ooit is vastgelegd of uitgesproken dat er sprake van mentorschap. Wie zelf actief een mentor zoekt, moet vooral voor zichzelf goed op een rij te zetten wat van de relatie met de mentor wordt verwacht. Altijd belangrijk is dat een mentor:

 • als wijze raadgever naast u staat
 • discreet is en volkomen vertrouwd kan worden
 • z’n sporen verdiend heeft en weet waar hij of zij over praat
 • kan sparren, daagt uitdaagt zelf nadenken en doen
 • ondersteunt en niet controleert
 • inzicht biedt, geen toezicht
 • professioneel gedrag en handelen aanmoedigt en constructief kritiek kan geven op minder gewenste zaken
 • iemand in zijn waarde laat
 • antwoorden laat vinden, in plaats van ze aan te reiken

Innovatiever en winstgevender

U kunt zelf geen mentor vinden? Oud-ondernemers die zich hebben verenigd in de Stichting Consularis zijn beschikbaar als raadgever. Overigens niet alleen voor startende ondernemers. Ook professionele mentoren moeten betrokken zijn bij het vak of de onderneming van de cliënt, stelt Gerard Fit van Consularis: “Wij kunnen ons permitteren dat we alleen ondernemers helpen die geholpen willen worden. Er moet altijd sprake van een klik anders levert zo’n relatie niks op. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit is gebleken dat ondernemers die gebruik maken van een mentor meer zelfvertrouwen hebben. Bovendien zijn hun ondernemingen innovatiever, winstgevender en kennen ze een beter toekomstperspectief.”

 Hersenen

Zo vindt u een goede mentor

 1. Kijk eerst vooral in de werkomgeving of binnen het geambieerde vakgebied.
 2. Het moet iemand zijn die u inspireert.
 3. Zorg ervoor dat het iemand is die u vertrouwt of waarvan u verwacht dat u die kan vertrouwen.
 4. Zoek iemand die een kei in zijn of haar vak is, dat zijn vaak ervaren dus wat oudere mensen.
 5. Een goede mentor doet het niet voor een (materieel) belang en vraagt geen (ongepaste) tegenprestaties.
 6. Iemand die luistert, is verre aan te bevelen boven iemand die altijd aan het woord is.
 7. Een goede mentor is betrokken, in het begin meer bij wat u doet dan in wie u bent. Hij of zij wordt enthousiast van uw talent.
 8. Mijdt cynische mensen die een houding aannemen dat ze het allemaal al een keertje hebben meegemaakt.
 9. Goede mentoren kunnen zich goed inleven en afdalen tot het niveau van hun pupil, zij accepteren dat iemand veel te leren heeft en stimuleren dat.
 10. Een echte mentor laat u nadenken en denkt niet voor u na.

Conflictoplossing of probleem?

ConflictOndernemers lopen steeds vaker tegen een zakelijk conflict op. Deze toename past in het beeld van een toenemende verzakelijking. Zoete broodjes worden niet meer gebakken. Wil je deze periode van economische survival doorstaan dan doe je zaken op hoog competitief niveau. Missers in deze strijd worden niet meer door de vingers gezien. Betalingen vinden plaats na een correcte levering. Van non-betaling is sprake bij de minste vorm van gebrek of protest in de levering. Zakelijke conflicten nemen dus toe. Maar hoe los je ze op?

Escalatie.

Bij het aangaan van een overeenkomst is er sprake van wederkerigheid. E verhoudingen zijn goed en er is wederzijds vertrouwen. Een partij die iets geleverd wilt krijgen en een partij die daarvoor een betaling wil doen.  Partijen hebben dus het vertrouwen dat er geleverd wordt wat gevraagd en overeengekomen is en dat daarvoor de overeengekomen betaling plaatsvindt. Maar dan is er een vorm van wanprestatie. Het karretje loopt vast. Partijen maken elkaar verwijten. Ze zijn teleurgesteld in hun verwachtingen en verliezen zich in het verzamelen van alle argumenten om hun gelijk kracht bij te zetten. De loopgraven oorlog begint. Wantrouwen gaat de boventoon voeren.

conflictVerhoudingen.

Dikwijls is een zakelijk conflict in aanvang nog wel te overzien. De rationaliteit van de argumenten kunnen nog teruggevoerd worden tot de problemen uit de nakoming, gebrekkige nakoming of niet nakoming van de overeenkomst zijn terug te brengen. Maar gaandeweg het zakelijk conflict lopen de emoties hoog op. Partijen gebruiken een steviger taalgebruik. Ze grijpen terug op zaken die minder met de wanprestatie te maken hebben maar meer met het onderlinge wantrouwen en respect. Ook enkele niet uitgesproken voorvallen in het verleden worden er bijgehaald. Omgevingssignalen gaan meetellen. Onderhuidse gevoelens over integriteit worden nu manifest. De persoonlijke verhoudingen lopen deuken op. De discussies lopen niet meer rechtstreeks tussen contractanten. De gemoedelijkheid en vriendschappelijke sfeer die er ooit was worden beelden uit een ver verleden. Er wordt gemaild, geschreven en medewerkers brengen boodschappen over. Een zakelijk conflict is een feit.

Oplossingsroutes.

Hoe nu verder? Alles is gezegd. Alle wel en niet relevante argumenten zijn gewisseld. Partijen gaan achter hun “gelijk” staan en nemen onwrikbare standpunten in. Een derde moet de oplossing maar bieden. De ondernemer zucht: “Ik heb toch wel wat beters te doen dan dat gezeur”. Met wat incassoschermutselingen wordt toegewerkt naar een gang naar de rechter. De frustraties nemen toe. Veel papier, lange doorlooptijden, dure advocaten en het gevoel dat het zo niet opschiet krijgt steeds grotere vormen. Zelfs twijfel over het gelijk hebben wordt gevoed als de juridische werkelijkheid tegenover het gevoel van rechtvaardigheid komt te staan. Wat zijn dan de alternatieven?

Mediation.Mediation

Met een onafhankelijke bemiddelaar kunnen partijen een conflict oplossen. Deze bemiddelaar helpt partijen de belangen en standpunten nog eens scherp op een rijtje te zetten. Te ontdoen van emotie en randzaken. Veel conflicten lenen zich voor behandeling door een mediator. Met het inschakelen van een mediator bereikt u meer snelheid, heeft u meer eigen regie en bovenal meer mogelijkheden om de relatie met uw tegenpartij goed te houden. U discussieert via een derde partij en deze kan als bliksemafleider dienen. Uitgangspunt daarbij is dat partijen tot een oplossing willen komen. De mediator brengt alle belangen in kaart en zoekt naar een gezamenlijke oplossing. Kortom een oplossing die prevaleert boven een dure en langdurige gerechtelijk procedure met bebloede koppen aan de wand. En u kunt weer verder waar u goed in bent. Zaken doen.