Diploma devaluatie en andere spookbeelden.

beoordelenAls werkgever ben je niet te benijden wanneer je na het beoordelen van de CV een sollicitant hebt uitgenodigd. Maar ook als sollicitant ben je in een vervelende positie. Hoe moet je uitleggen dat jouw studie-inspanningen wel degelijk hebben geleid tot het begeerde kwaliteitsdiploma. Hoe is de waarde van het diploma in te schatten na alle publicaties over gerommel met studieresultaten van InHolland en nu de recente aandacht voor de kwaliteiteisen die aan Hoge School van Amsterdam en Windesheim in Zwolle ter discussie gesteld worden. Hoe zie je door de bomen van de diploma devaluatie het bos nog?

Oordeel beïnvloeding.

De vraag is of je als ondernemer die op zoek is naar nieuwe medewerkers nu wel of niet beïnvloed bent met deze golf van media aandacht op het falende en rommelende onderwijssysteem? Sta je als werkgever en HR manager sterk genoeg in je schoenen om een eigen zelfstandig oordeel te vellen over de kwaliteiten van je nieuwe medewerker? Hoe ga je een kennismakingsgesprek in? Door welke beelden en feiten laat je je oordeel beïnvloeden? Welke criteria en welke toetsing van competenties zijn uiteindelijk doorslaggevend in de keuze van benoeming?

Uitleggen of ontwijken?

Als kandidaat medewerker en sollicitant heb je een moeilijke, zo niet onmogelijke, keuze. Ga je de kracht en validiteit van je diploma uitleggen? Of, ontwijk je het onderwerp zolang er geen aandacht voor gevraagd wordt? Is aanval (uitleg) de beste verdediging of kies je voor de kracht van je persoonlijkheid en kwaliteit om deze functie volgens de verwachtingen en functie-eisen te vervullen? Wacht je af tot er vragen over gesteld worden? Hoe prepareer je je op een sterk verweer? Wat is hier de meest geëigende en effectieve strategie?

Competentie en leiderschap. Circel van invloed

Na het lezen van al het gedoe over de kwaliteit van het hoger onderwijs, de diploma’s en het overdenken van de daaruit volgende dilemma’s bij een sollicitatieprocedure moest ik denken aan Stephen Covey en zijn visie op effectief leiderschap. Wat is hier aan de hand in de cirkel van invloed? Invloed op omgevingssignalen?  Immers, voor beide partijen aan de tafel (werkgever en werkzoekende) gelden dezelfde principes.

Hoe krijgen we een voldoende zicht op elkaars mogelijkheden? Welke factoren spelen een belangrijke rol in een toekomstige arbeidsrelatie?

mens en werk

De effectieve eigenschappen worden niet alleen beïnvloed en bepaald door de kennis (bewijsbaar gemaakt met een diploma) maar ook door vaardigheden en motivatie. De vraag in dit proces is dus hoe de persoonlijke eigenschappen het beste geëtaleerd kunnen worden en optimaal in de verkennende fase van een sollicitatieproces belicht worden. Ga hier uit van het onafhankelijke denken.

Leren (als product van onderwijs) heeft alleen maar zin als het omgezet wordt in effectief handelen. Pas dan blijkt of de kandidaat beschikt over de competenties die nodig zijn om de functie te vervullen. De gesprekken en onderzoeken zullen zich dus gaan richten op vragen als, groeicapaciteit, ontwikkelbaarheid, in- en aanpassingvermogen aan de organisatiedoelen. Uiteindelijk zal de “click” gemaakt moeten worden en partijen een start maken elkaar te vinden in het bedrijfsproces. Past deze kandidaat in deze organisatie? Zijn partijen zich voldoende bewust dat er nog veel in elkaar geïnvesteerd moet worden? Maar zich ook bewust dat het geloof in elkaars mogelijkheden en competenties een goede basis heeft gevonden. Het benoemingsproces is geen wiskunde. In de menselijke waarneming wordt het verschil gemaakt of de match wel of niet gemaakt gaat worden.

 

 

Heeft een ondernemer een X factor?

TalentDe afgelopen periode hebben we weer massaal gekeken naar de X factor en het aanstormende talent dat met welgemeende of vermeende competenties een gooi doet naar de winst. Van de 16.000 aanmelding, zo wordt gemeld, is er dan uiteindelijk één die de voorkeur van jury en het publiek geniet. Een keuze die ik niet altijd kan volgen. Het probleem dat ik maar niet onder de knie krijg is de inschatting hoe “het publiek” kiest. Geldt dat nu ook voor ondernemers?

Klant preferenties.

Het inschatten van consumentenvoorkeuren is voor elke ondernemer lastig. Laat staan als dit moet gebeuren met een systeem als televoting. Is dat wel te vergelijken met andere markt metingen? In zekere zin wel. Immers, bij het bepalen van de X factor gaat het om de gunst van de kijker. Met zijn performance zal de artiest die gunst prikkelen om daarmee zijn of haar winst te behalen. Bij de ondernemer gebeurt hetzelfde. Ook de ondernemer doet een gooi naar de gun-factor van de klant en probeert zich zodanig te profileren dat hij zijn dienst of product aan de man (consument) kan brengen. Toch lopen er een aantal zaken wat mij betreft mank in de vergelijking. Naar het optreden van de artiest in de X factor kijken naar schatting 2 miljoen kijkers. Al deze kijkers behoren tot de doelgroep (anders zappen ze wel weg) en hebben ongetwijfeld een oordeel over het aanbod, maar slechts een beperkt deel is bereid (en gewend) dat kenbaar te maken via de moderne communicatiemedia zoals sms en televoting. Met name de jeugd gaat gemakkelijk met deze vorm van communicatie om. De rest blijft dan achter met een mening en met verbazing over wat “Nederland” vindt.

VerbazingPermanent verbazen.

Toch schuilen er interessante parallellen in het dingen naar de gunst van kijker of consument. De ondernemer is zeker in de hedendaagse verdringingsmarkt te vergelijken met de artiest in X factor. Hij wil zich profileren en onderscheiden boven zijn concurrenten. Ook de ondernemer zit midden in “the battle” om zijn waren aan de man te brengen. Omzet genereren is geen vanzelfsprekendheid meer. Klantloyaliteit is grillig. Moet telkens en opnieuw verdiend worden. De ondernemer zal de klant dus steeds moeten verbazen en aansporen zijn dienst of product te kiezen. In die zin zit hij in een permanente ratrace. Ook de hedendaagse ondernemer overleeft door voortdurend de strijd aan te gaan met zijn concurrenten en creatief en energiek te blijven in het bewerken van de markt.

Wie wint?

PrijsMaar terug naar de kandidaten van de X factor. Wat bepaalt dan toch het uiteindelijke verschil? Wat kan de ondernemer leren van de X factor? In de eerste plaats zal er sprake moeten zijn van kwaliteit. Zonder kwaliteit geen succes. Gelukkig maar want anders haakten we al onmiddellijk af bij het zien van dergelijke tv programma’s. En natuurlijk is het amusant om alle goedbedoelde pogingen en types te zien acteren die met weinig gêne en een te groot geloof in het eigen kunnen een poging doen om “in beeld” te komen. Soms hilarisch en goed voor een gulle lach. Maar echte artiesten (ondernemers) zijn het dan toch niet. Ze vallen al spoedig door de mand. Er zal dus ook sprake moeten zijn van een zekere consistentie. Een artiest die te veel verschillende kunstjes laat zien wordt op den duur niet meer serieus genomen. Hij is te gefixeerd op de grilligheid van de markt en niet op zijn eigen competenties. Ook hier zal de ondernemer de les van een personal branding trekken. Ten slotte is de gunfactor een kwestie van, authenticiteit, sympathie, emotie, gevoel, uitstraling en het idee dat deze artiest (of ondernemer) je niet bedriegt en doet wat je van hem of haar verwacht. Namelijk, leveren wat je verwacht en waar voor je geld.