Ondernemers die verrassen en verleiden.

kadoIn mijn zoektocht naar ondernemers die zich op succesvolle wijze staande houden ontmoette ik de sales en marketingmanager van ArchiLogiQ. Voorafgaande aan dit gesprek zag ik de publicatie van het boek ondernemen met lef waarin Arko van Brakel, thans directeur van de Baak in Noordwijk,  zijn visie geeft op onderscheidend ondernemen en leiderschap.  Het boek en het gesprek met een lokale ondernemer bleek een mooie mix om ondernemerschap en leiderschap aan de praktijk te toetsen.

De aanpak.

vooruitOndernemen in tijden van crisis doe je met veel kwaliteit en creativiteit. Ondernemers zullen dat steeds nadrukkelijker aan hun klanten moeten vertellen en bewijzen. Achteroverleunen met een zekere voldoening over de prestaties in het verleden is niet toereikend. Ondernemers zullen uit hun comfortzone moeten komen. Zich kwetsbaar en creatief moeten opstellen. Volgens Arko van Brakel speelt de beleving van de klant een steeds dominantere rol. Een voortdurende zoektocht naar klantbehoeften en marktgerichtheid met benutting van moderne en hedendaagse communicatiemiddelen.

Kenmerken van ondernemers.

BHAGAls ondernemer geef je een statement af over wat je als bedrijf wilt bereiken. Jim Collins lanceerde daarvoor het begrip BHAG (big hairy audacious goal). Je zet een stip op de horizon en mobiliseert alle krachten en medewerkers om dit doel te bereiken. Zelfs als dit doel verder ligt dan het mogelijk reële resultaat. Mensen met ja..maren, zijn er genoeg. Het gaat hier om het enthousiasme het doel te bereiken. Willen is kunnen. Het geeft richting en genereert een gemeenschappelijk belang en commitment. Van Brakel formuleert drie belangrijke kenmerken van de ondernemer. De ondernemer heeft (1) een duidelijk doel,  vervolgens heeft hij (2) een buitengewone mate van zelfkritiek. Immers, hij zal regelmatig moeten bijsturen op het behalen van doelen. De oorzaak van falen ligt altijd bij jezelf en met de nodige zelfreflectie stel je nieuwe doelen en targets. Tenslotte zal de ondernemer (3) unieke klantvoorstellen maken. Een voortdurende reflectie met het eigen DNA en het onderscheidende wat je marktaanbod kenmerkt.

Activiteiten van de ondernemer.

visieArchiLogiQ is een moeilijke naam voor een bedrijf gevestigd in Nijkerk en bestaat uit een team van 15 professionals die gespecialiseerd is in het beheer en onderhoud van automatiseringsomgevingen binnen het MKB. De professionals beschikken over brede kennis op het gebied van netwerken, software, hardware, telefonie, Apple in combinatie met Windows en cloudoplossingen. De doelgroep van ArchiLoqiQ is breed en richt zich op alle branches. De meeste van haar klanten hebben tussen de 20-150 werkplekken en zijn gevestigd in heel Nederland.

Wat merken jullie van de crisis? ArchiLogiQ merkt dat hun klanten steeds kritischer worden op de prijs en de geleverde inspanning. Een inspanning die niet altijd zichtbaar is. Als een onderhoudsmedewerker een probleem snel kan oplossen dan komt dat door  de jarenlange opgebouwde kennis en ervaring. Dat is niet onmiddellijk zichtbaar te maken voor de klant. Want als de klant dezelfde oplossing bij een willekeurige ZZP’er zou laten verzorgen kunnen de behandeltijden aanzienlijk oplopen. Hun unieke aanbod ligt dus in systeemkennis, kwaliteit van diensten, snelheid en opgebouwde expertise en vakmanschap. Het bedrijf beschikt over een portefeuille met vele loyale en trouwe klanten maar die willen wel regelmatig verrast worden met oplossingen waaraan ze, of niet zelf gedacht hebben of, wanneer ze gewezen worden op systeemmogelijkheden, verleidt worden om de verbintenis met de systeembeheerder te continueren. Hiermee heeft ArchiLogiQ nog steeds een stevig business model.

De wij-economie.

economieNet als van Brakel gelooft het management van ArchiLogiQ in de wij-economie. Een economie waarin kennis en successen gedeeld worden. In deze maatschappij moet veel meer zelfstandigheid genomen worden. Het antwoord op onzekere tijden is niet dat we alles controleren. Dat houd je als bedrijf (of overheid) ook niet vol. Daarvoor volgen ontwikkelingen en veranderingen elkaar te snel op. Ondernemers in deze tijd moeten open en vernieuwend durven denken. Terug dus naar de basis, wat klanten willen en naar de mogelijkheden die ze je als ondernemer bieden. Buiten de paden durven te treden. Leg de schuldvraag niet bij anderen maar zoek het antwoord in je persoonlijk ondernemerschap. Sta open voor samenwerking en vernieuwing.

 

Creativiteit uitlokken met canvas businessmodel.

Creativiteit, motivatie en teamwork.Met een nieuw jaar 2012 voor de deur stellen veel ondernemers zich de vraag hoe ze hun bedrijfsactiviteiten kritisch tegen het licht kunnen houden. Begrotingen zijn gemaakt en de plannen voor een succesvolle toekomst worden in beweging gebracht.  Het ondernemingsplan is getoetst op continuïteit en waar nodig aangepast. Maar toch. Hebt u alle creativiteit binnen uw bedrijf aangesproken? Immers, als u geeft wat u altijd hebt gegeven, dan krijgt u wat u altijd hebt gekregen. Niet echt een aanmoediging voor een succesvolle verandering en kiezen voor nieuwe wegen.

  

Business model canvas.

Onlangs kwamen 20 ondernemers bijeen om met elkaar bezig te zijn met de vraag of zijBusinessmodel Canvas nieuwe recepten konden vinden voor samenwerking. Een samenwerking om nieuwe producten of diensten aan de markt aan te bieden. Want iedereen was het er over eens dat juist in deze tijd van krapte en recessie nieuwe kansen ontstaan voor creatieve en vernieuwende ondernemers. Om dit traject snel en productief te doorlopen werd het canvas businessmodel gebruikt. Dit model nodigt uit om goed na te denken welke factoren tot succes leiden. De markt vraagt om vernieuwing en verandering. Het ondernemerschap heeft een impuls nodig. Alle aandacht en prioriteit op zaken die succesvol zijn. Je waardepropositie die onderscheidend moet blijven. Het canvas model helpt je in dit traject. Geen dik boekwerk maken maar samen met je sleutelfiguren in je bedrijf alle disciplines langs gaan. Een korte uitleg.

denkkracht, innovatie, inspiratieHoe werkt het model?

Het model is opgebouwd uit 9 bouwstenen en laat op visuele manier zien welke factoren een rol spelen in uw onderneming en welke onderlinge samenhang daarin van belang is. Het bespreken van deze negen elementen met de ondernemers die een nieuwe markt met een product of dienst willen ontwikkelen levert een bonte verzameling inzichten op. De kans dat uit dit creativiteitsproces een verscherpt inzicht ontstaat over de ondernemingsactiviteit is groot. Je omzet zal groeien.

Welke stappen doorloopt u?

Bepaal voor welke klantsegmenten u gaat leveren. Wat zijn de behoeften van deze klanten? Het bepalen van de klantsegmenten samen met de klantwaarde is het essentiële element in het model. Als ondernemer moet u namelijk kiezen welke segmenten u wel en niet wilt bedienen. De waardepropositie staat centraal in het model. Hier onderscheid u zich van uw concurrenten. Het is datgene dat u uniek maakt. Vervolgens bepaalt u hoe u het product of de dienst gaat distribueren.

Het bepalen van het verkoopkanaal. Hoe bereikt u de klant. Fysieke kanalen of virtuele? In deze tijd van toenemende webshops van groot belang.

Vernieuwend in het model is de vraag naar de klantrelatie? Welke verbinding verwacht de klant? Hoe onderhoudt u het contact? De term belevingseconomie komt hier goed van pas. Ga na hoe klanten uw product of dienst beleven.nieuwe inzichten

Het verdienmodel laat zien hoe u uw geld verdient. Wat zijn de inkomstenbronnen? Voor welke waardecreatie is de klant bereid te betalen?

Na bovenstaande uitwerkingen van o.a. klantwaarde en klantpropositie wordt in het model stilgestaan bij de wijze van totstandkoming. Mensen en middelen worden in beeld gebracht. Maar ook de kernactiviteit wordt kritisch getoetst. Wat is uw core-business? Wat zijn de hulpbronnen? Met het beschrijven van uw strategische partners wordt uitgewerkt welke kennis en expertise nodig is. Van welke strategische partners maakt u gebruik en zijn nodig uw product of dienst tot stand te brengen?  En ten slotte geeft u een overzicht van de kostenstructuur. Nu hebt u alle 9 elementen in het model doorlopen en een goede analyse en overzicht van de relevante factoren die uw product of dienst succesvol maken.

 

Wat is de winst?

Het model biedt de mogelijkheid om doelmatig en effectief, samen met uw managementteam en beleidsmakers vanuit verschillende disciplines je onderneming te vernieuwen. Het is een uitstekend alternatief voor de traditionele “hei-sessie”. U kunt actiegericht te werk. Met de handen uit de mouwen vanuit een visionaire aanpak naar een praktische invulling gaan. Het model daagt u en uw management uit om directe verbanden te leggen tussen de elementen. Niets is vanzelfsprekend.

De logica van jarenlange ervaring wordt doorbroken met beelden vanuit een ander perspectief. Hierbij is niet het model het doel van de exercities maar het proces dat u met uw medeondernemers en management doorloopt. Dit maakt het model uitdagend. Kansen dus om verrassende ontwikkelingen en businessmodellen te laten groeien.