Waar vind ik durfkapitaal?

Veel ondernemers lopen met schitterende plannen rond maar vinden bij banken een dichtedurfkapitaal deur om hun innovatie of dienst op de markt te brengen. Banken durven het niet meer aan om plannen die slechts aan het papier zijn toevertrouwd en mooie perspectieven beloven te financieren. Het bewijs is er nog niet. De zekerheden te dun en het risicoprofiel maakt banken angstig out of control te raken.

Businessangels.

informal investorsGelukkig zijn er investeerders die het wel aandurven te investeren in goede plannen.  Waarom doen zij het wel en banken niet? Investeerders beoordelen minder op formele regels, trackrecords en dossierervaringen. Investeerders beoordelen op de ondernemer. Hun uitgangspunt is: de vent maakt de tent. Heeft de kapitaalvragende ondernemer de capaciteiten om dit plan goed uit te voeren? Heeft hij de juiste mensen om zich heen? Heeft hij de goede antennes uitstaan in de markt? Is zijn plan levensvatbaar? Maakt hij de click met zijn markt zijn klanten, zijn afnemers zijn medewerkers? Is hij bevlogen en heeft hij een realistische kijk op het ondernemen? Kortom de ondernemer en zijn plannen worden kritisch door de kapitaalverschaffer gewogen. Door wie? Juist ja, door een andere ondernemer die uit hetzelfde hout gesneden is. Soort zoekt soort.

Enkele aanbevelingen voor kapitaalzoekers.

  • Ga tijdig op zoek en neem daarvoor deskundigen in de arm. Zij brengen je naar de juiste personen. Te laat gaan zoeken naar kapitaal zet onnodig druk op de ketel. Neem de tijd en laat je helpen met de uitwerking van je plannen.
  • Een commitment met een investeerder is een relatie voor lange termijn. Zorg dat de chemie goed is. Als je onderbuik “neen” roept is het verstandig hiernaar te luisteren.
  • Leg alle afspraken over de samenwerking, elkaars rollen en taken goed vast. Het kan in een latere fase veel misverstand en irritatie voorkomen.
  • Spreek ook goed af welke exit strategie je kiest. Investeerders willen na een aantal jaren weer afscheid nemen. Spreek af hoe je dit financieel afwikkelt.
  • Bereidt presentaties goed voor. Oefen op bijvoorbeeld een elevator pitch. Probeer in 60 seconden de essentie van het verhaal te vertellen. Probeer het desnoods maar eens uit op een vriend of familielid.
  • Maak een businessplan maar ben je ervan bewust dat de investeerder zich in eerste instantie slechts richt op de samenvatting. Voor hem is een A4tje vooralsnog voldoende om het gevoel te krijgen dat er iets interessants is.raadgever

 

Hoe opsporen?

Het vinden van een kapitaalverschaffer kan op vele manieren. Alleen al in Nederland zijn er 2500 organisaties actief die zich als informal investor in de markt presenteren. Tegenwoordig is ook crowd funding een beproefde methode waarmee je je eigen virtuele netwerk activeert om op zoek te gaan naar kapitaal. Zo zag ik onlangs een website yet2com, als marktplaats voor matches in de technologie. Een ander voorbeeld is kickstarter. Hier worden creatieve ideeën geplaatst en kapitaal gevonden. Het eerste idee van de pepple smartphone-horloge haalde in recordtijd 10 miljoen dollar op via dit medium. Maar ook investeringen met geringere bedragen zijn via dit medium mogelijk. Er bestaan dus vele voorbeelden waarmee kapitaal te vinden is.

Als de match met een investeerder gevonden is zal hij een vinger aan de pols willen houden. Hij kan dat zelf willen of via een businesscoach. Wees niet te bang dat deze op je stoel gaat zitten. Maak over de coaching goede afspraken. In de huidige tijd kan het heel verstandig zijn je open te stellen voor raad en daad. Ondernemen is een vorm van open innovatie maar ook open communicatie.

Wat is het DNA van uw bedrijf?

Nijkerk

 

Filmpje: videointerview door Nijkerk.Nieuws.nl

 

 

Op 15 mei 2012 vond er in het Ampt van Nijkerk een interessante ontmoeting plaats van ca 80 ondernemers van de drie verschillende lokale ondernemersclubs om met elkaar te discussiëren over en geïnspireerd te raken met het thema  “De verkenning van het DNA van Nijkerk”.Nijkerk

 

straatoloogDe inspiratie werd gevoed door Pim van den Berg die zichzelf stratoloog noemt en het gezelschap met vele foto’s, beelden en impressie wist te boeien met zijn beeld en indrukken van de industrieterreinen, binnenstad en alle aantrekkelijke- en onaantrekkelijkheden die hij, als buitenstaander, ervaart als hij Nijkerk bezoekt.

Als voorzitter van de Bedrijvenkring Nijkerk Hoevelaken was ik mede initiatiefnemer, maar ook buitengewoon geïnteresseerd in de discussie die ondernemers voeren over “hun eigenheid en uniciteit”. Hoe ervaren zij die? Wat zijn hun ambities en kloppen die nog met de realiteit?

Kortom en boeiend thema voor elke ondernemer die regelmatig eens in de spiegel wil kijken en zijn bedrijfsdoelstellingen eens kritisch wil toetsen. Als bedrijvenadviseur ben ik u daar graag bij behulpzaam. Bel daarvoor gerust en vrijblijvend voor een afspraak. 06. 53259832.

 

Creativiteit uitlokken met canvas businessmodel.

Creativiteit, motivatie en teamwork.Met een nieuw jaar 2012 voor de deur stellen veel ondernemers zich de vraag hoe ze hun bedrijfsactiviteiten kritisch tegen het licht kunnen houden. Begrotingen zijn gemaakt en de plannen voor een succesvolle toekomst worden in beweging gebracht.  Het ondernemingsplan is getoetst op continuïteit en waar nodig aangepast. Maar toch. Hebt u alle creativiteit binnen uw bedrijf aangesproken? Immers, als u geeft wat u altijd hebt gegeven, dan krijgt u wat u altijd hebt gekregen. Niet echt een aanmoediging voor een succesvolle verandering en kiezen voor nieuwe wegen.

  

Business model canvas.

Onlangs kwamen 20 ondernemers bijeen om met elkaar bezig te zijn met de vraag of zijBusinessmodel Canvas nieuwe recepten konden vinden voor samenwerking. Een samenwerking om nieuwe producten of diensten aan de markt aan te bieden. Want iedereen was het er over eens dat juist in deze tijd van krapte en recessie nieuwe kansen ontstaan voor creatieve en vernieuwende ondernemers. Om dit traject snel en productief te doorlopen werd het canvas businessmodel gebruikt. Dit model nodigt uit om goed na te denken welke factoren tot succes leiden. De markt vraagt om vernieuwing en verandering. Het ondernemerschap heeft een impuls nodig. Alle aandacht en prioriteit op zaken die succesvol zijn. Je waardepropositie die onderscheidend moet blijven. Het canvas model helpt je in dit traject. Geen dik boekwerk maken maar samen met je sleutelfiguren in je bedrijf alle disciplines langs gaan. Een korte uitleg.

denkkracht, innovatie, inspiratieHoe werkt het model?

Het model is opgebouwd uit 9 bouwstenen en laat op visuele manier zien welke factoren een rol spelen in uw onderneming en welke onderlinge samenhang daarin van belang is. Het bespreken van deze negen elementen met de ondernemers die een nieuwe markt met een product of dienst willen ontwikkelen levert een bonte verzameling inzichten op. De kans dat uit dit creativiteitsproces een verscherpt inzicht ontstaat over de ondernemingsactiviteit is groot. Je omzet zal groeien.

Welke stappen doorloopt u?

Bepaal voor welke klantsegmenten u gaat leveren. Wat zijn de behoeften van deze klanten? Het bepalen van de klantsegmenten samen met de klantwaarde is het essentiële element in het model. Als ondernemer moet u namelijk kiezen welke segmenten u wel en niet wilt bedienen. De waardepropositie staat centraal in het model. Hier onderscheid u zich van uw concurrenten. Het is datgene dat u uniek maakt. Vervolgens bepaalt u hoe u het product of de dienst gaat distribueren.

Het bepalen van het verkoopkanaal. Hoe bereikt u de klant. Fysieke kanalen of virtuele? In deze tijd van toenemende webshops van groot belang.

Vernieuwend in het model is de vraag naar de klantrelatie? Welke verbinding verwacht de klant? Hoe onderhoudt u het contact? De term belevingseconomie komt hier goed van pas. Ga na hoe klanten uw product of dienst beleven.nieuwe inzichten

Het verdienmodel laat zien hoe u uw geld verdient. Wat zijn de inkomstenbronnen? Voor welke waardecreatie is de klant bereid te betalen?

Na bovenstaande uitwerkingen van o.a. klantwaarde en klantpropositie wordt in het model stilgestaan bij de wijze van totstandkoming. Mensen en middelen worden in beeld gebracht. Maar ook de kernactiviteit wordt kritisch getoetst. Wat is uw core-business? Wat zijn de hulpbronnen? Met het beschrijven van uw strategische partners wordt uitgewerkt welke kennis en expertise nodig is. Van welke strategische partners maakt u gebruik en zijn nodig uw product of dienst tot stand te brengen?  En ten slotte geeft u een overzicht van de kostenstructuur. Nu hebt u alle 9 elementen in het model doorlopen en een goede analyse en overzicht van de relevante factoren die uw product of dienst succesvol maken.

 

Wat is de winst?

Het model biedt de mogelijkheid om doelmatig en effectief, samen met uw managementteam en beleidsmakers vanuit verschillende disciplines je onderneming te vernieuwen. Het is een uitstekend alternatief voor de traditionele “hei-sessie”. U kunt actiegericht te werk. Met de handen uit de mouwen vanuit een visionaire aanpak naar een praktische invulling gaan. Het model daagt u en uw management uit om directe verbanden te leggen tussen de elementen. Niets is vanzelfsprekend.

De logica van jarenlange ervaring wordt doorbroken met beelden vanuit een ander perspectief. Hierbij is niet het model het doel van de exercities maar het proces dat u met uw medeondernemers en management doorloopt. Dit maakt het model uitdagend. Kansen dus om verrassende ontwikkelingen en businessmodellen te laten groeien.