Consultatie met je grootste angst.

ondernemersangstDe economische perspectieven nemen gelukkig een positieve wending. Maar nog altijd worden te veel faillissementen uitgesproken en lopen de loketten bij instanties voor schuldhulpverlening vol. Niet elke ondernemer is de crisis goed doorgekomen en velen worstelen nog met hun plan B. Of liever gezegd:  het ontbreken daarvan. Veel ondernemers drijven hun onderneming op plan A. Hun droom. Ondernemers die niet tijdig de bakens verzet hebben en de markt onvoldoende op de veranderingen hebben ingeschat dreigen om te vallen.

Plan A en veranderende omstandigheden.

strategie aanpassenVeel ondernemingen drijven hun onderneming met veel creativiteit en enthousiasme om hun droom te verwezenlijken. Laten we dat plan A noemen. De ondernemer gelooft in zijn product of dienst, hij ziet markt, gelooft in die markt en hij weet het zo te organiseren dat er met hard werken rendement gehaald wordt.  Tot dat moment gaat alles volgens plan. Maar dan valt zijn omzet terug. Ziet de ondernemer in dat hij de bakens moet verzetten? Markten veranderen snel. Concurrenten hebben legio (koop) alternatieven.  De alerte ondernemer zal zijn organisaties aanpassen, desnoods saneren en als nodig repareren om zijn bedrijf tot een nieuw optimum te brengen. Een optimum waarin vraag en aanbod weer aansluiten bij zijn rendementsdoelstellingen. Toch denken nog te veel ondernemers dat veranderende marktomstandigheden tijdelijk zijn. Het wel overwaait. Houden ze vast aan hun plan A en wijzen ze naar oorzaken die toch niet te beïnvloeden zijn.  Ze struisvogelen verder in de hoop op betere tijden. Tijden van vroeger. Maar die komen niet meer.

Durf een plan B te maken. alternatief plan

Een ondernemer moet bereid zijn kritisch naar zijn product of dienst te kijken. Zijn blik gericht hebben op de kwetsbaarheden en concurrentiegevoeligheid waardoor hij beter in staat zijn veranderingen in de markt op te vangen.  Scan je orderportefeuille eens op kwetsbaarheden.  Kijk eens wie je concurrenten echt zijn (of worden).  Inzichten over de buitenwereld geven dan input voor nieuwe plannen voor de eigen organisatie. Durf stil te staan bij wegvallende opdrachtgevers. Denk na wie je concurrenten nu echt zijn. En denk niet onmiddellijk aan gelijksoortige producten of diensten maar vooral aan onverwachte consumentenvoorkeuren en alternatieve oplossingsrichtingen die consumenten kunnen kiezen.  Neem desnoods een onafhankelijke adviseur als sparringpartner in de arm. Praat over je angsten en wijzigende omstandigheden die je noodzaken tot koerswijzigingen. plannenWacht niet tot het water al aan je lippen staat. Neem actie op de momenten die je in je “worst case” scenario hebt uitgewerkt.  Stel plan B in werking. Dikwijls hebben ondernemers een (te) groot vertrouwen in hun aanpassingsvermogen, hun intuïtief vermogen en hun creativiteit om zaken pragmatisch op te lossen. Dat maakt ze ook ondernemer. Maar laat het er niet op aankomen.  Neem zelf en tijdig de regie en bepaal de koers voordat het te laat is.

Oplossingen kunnen pijnlijk zijn.

Burea Zuidweg

Onlangs ontmoette ik Jacqueline Zuidweg. Zakenvrouw van het jaar 2012 en eigenaar van het gelijknamige bureau dat ondernemers helpt met het vinden van oplossingen via de schuldhulpverlening.  Zij doet een beroep op ondernemers om een plan B te hebben. plannen makenDe confrontatie aan te gaan met je nachtmerrie. De gemeentelijke diensten hebben nu al hun handen vol aan schuldsaneringen via BBZ en andere regelingen. Laat het niet zover komen en neem op tijd je maatregelen. Laat je informeren over wat wel en niet mogelijk is je bedrijf tijdig en adequaat aan te passen aan veranderende omstandigheden. Op het gebied van saneren, schuldsanering en doorstart is nog veel onduidelijkheid en schroom niet hierover na te denken en er gebruik van te maken. Het kan zomaar uw redding zijn.