Keuzestress bij ondernemers

Ondernemers keuzesMet de kerstdagen voor de deur zullen de ondernemers reflecteren op de huidige en toekomstige situatie van hun onderneming. Maar hoe doen ze dat. Welke keuzes maken ze En hoeveel keuzestress geeft dat? Hoe gaan ze om met kiespijn? Niet nieuw, maar wel leuk gevonden en toepasselijk in deze calorievolle periode van kerstdiners, is het beeld van de schijf van vijf. Een model dat aangeeft op welke snijvlakken van onderwerpen de complexiteit van het ondernemerschap zich beweegt.

De schijf van vijf.

Vaak ontmoet ik ondernemers die worstelen met de vraag over de juiste route van hun onderneming. De ondernemer heeft vaak een veelheid aan talenten maar dikwijls op een beperkt aantal terreinen van het ondernemerschap. Met adviseurs en deskundigen laat hij zich bijstaan om zijn witte vlekken in te vullen. Onlangs ontmoette ik Annegien Blokpoel

die een model had bedacht om kernachtig aan te geven welke samenhangende thema’s de ondernemer en binnen de onderneming van belang zijn. De schijf van vijf.

 

Dilemma’s en handicaps.

Ondernemers hebben vaak een overconcentratie op 2 à 3 facetten van het model. Ze zijn bijvoorbeeld heel goed in strategie en beleid. Ze zien een prachtige marketingcampagne voor zich en hebben veel oog voor de juiste communicatie. Maar dan komt het. Hoe is hiervoor een passende financiering te vinden? Hoe organiseer je de plannen? Welke mensen, welke middelen?

Of een ondernemer heeft een meer dan fantastisch talent om zaken goed te regelen en te organiseren. Zijn financieel economische analyses zijn perfect en hij kan die analyses prima vertalen naar inzichtelijke beelden over de situatie van zijn onderneming. Maar hoe ziet hij de toekomst? Wat is zijn strategie? Hoe gaat hij om met de veranderende markten en hoe gaat hij dat communiceren met de nieuwe marketing methodes? Kortom het bijna perfect zijn op alle onderdelen is lastig. He vraagt vaak meerdere disciplines en ondernemerschap binnen of buiten zijn onderneming bijeen te brengen. Interessant is te zien dat als alle vijf facetten samenvallen dat dan de identiteit van de onderneming ook krachtig is.

Dilemma'sOndernemersperspectief.

Het succesvol en samenhangend bijeenbrengen van alle factoren in de schijf van vijf bepaalt of de ondernemer en de onderneming klaar is voor de toekomst. Of de onderneming perspectief heeft en interessant is voor de maatschappelijke omgeving. En, niet onbelangrijk, uitdaging geeft aan alle medewerkers om de schouders onder te zetten. Een ondernemer zonder passie en ideaal komt snel alleen te staan. Een onderneming zonder missie slaat dood en vervalt in oude patronen en verdwijnt van de markt.

Zorg dus dat je als ondernemer de schijf van vijf optimaal ronddraait. Maak keuzes zonder stress.

Wanneer groeien met hulp? 10 Tips

KlimmenEen verklaring waarom sommige bedrijven het in crisistijd goed doen en andere niet is moeilijk te geven. Het zijn wel vaak de ondernemers met visie. Ondernemers die iets verder over de schutting kijken. Een beetje lef hebben en een zeker optimisme over de toekomst en de kansen. Hoe pakken ze dat toch aan?

Eén van de verklaringen ligt mogelijk in de uitspraak: “succes is niet voor bange ondernemers”. Er zijn ondernemers die alle effecten van de huidige crisis te lijf gaan door koud en kil te saneren. Dat kan nuttig zijn, mits het niet uitsluitend gebeurt uit angst. Behoudzucht. Angst om nieuwe wegen in te slaan. Wat ze mogelijk niet calculeren is dat ze daarmee ook de kans op groei wegsaneren. Een andere verklaring ligt mogelijk in het onvermogen om de eigen onderneming eens vanuit andere perspectieven te bezien. Ga eens out of the box. Praat eens met goede vrienden, een loyale collega, een vertrouwensman of adviseurs. Mensen die u kunnen helpen bij de uitwerking van een nieuw plan, een andere aanpak of een nieuw concept. En als u de stap hebt gezet naar een nieuwe richting in uw bedrijf en u schakelt daarvoor een externe adviseur of interim manager in kom dan goed beslagen ten ijs. Een goed projectmanagement begint immers met een goed idee, dan een goed plan, dan een zorgvuldige uitvoering en bovenal een goede communicatie binnen uw bedrijf. En als u daar hulp voor inroept, bijvoorbeeld van een externe, geen probleem. Maar loopt u dan wel onderstaande stappen goed door om teleurstellingen te voorkomen.Ontwikkeling Formuleer zo exact mogelijk wat u van de adviseur verwacht.

 1. Maak bewust een keuze tussen de externe adviseur en de alternatieven uit uw netwerk.
 2. Bekijk de website van uw adviseur kritisch. Sluiten de indrukken aldaar aan bij uw verwachtingen.
 3. Spreek met uw adviseur goed af hoe hij uw probleem aanpakt (faseringen en tussentijdse evaluaties).
 4. Calculeer in dat als de adviezen een verandertraject inhouden van uw onderneming u dat ook moet managen. (of laten managen door een interim-manager).
 5. Communiceer de doelen waarvoor u de adviseur inschakelt goed met uw stakeholders (aandeelhouders/commissarissen) maar ook uw managers en medewerkers (draagvlak)
 6. Communiceer in termen van kracht en nieuwe mogelijkheden. Voorkom calimero beelden en tekenen van zwakte. Adviseurs gaan uw onderneming versterken.
 7. Communiceer wat u met de adviezen gaat doen en op welke momenten u daarover informatie verstrekt. (stakeholders en binnen uw organisatie)
 8. Bepaal vooraf welke informatie u voor de adviseur relevant vindt en wees daarin zo open mogelijk. Verborgen agenda’s zijn dodelijk voor een goed traject.
 9. Neem de tijd voor een goede intake met uw adviseur en bepaal daarna of er een goede chemie bestaat tussen u als opdrachtgever en de adviseur. Een goede samenwerking is de sleutel tot het succes van het proces. 

Horizontale relaties maken

verbindingenDeze uitspraak kwam uit de mond van professor André Wierdsma tijdens een lezing waarmee hij zijn publiek voorhield dat managers horizontale verbinding moesten maken met hun medewerkers. Hetzelfde, zo vond hij, gold voor adviseurs met hun opdrachtgevende managers en ondernemers. Een zeker gegniffel kon onder het gehoor niet worden onderdrukt, maar er zaten bijzondere waarnemingen in zijn betoog.

Leerzaam moment

De jubilaris die een deel van zijn activiteiten anders ging invullen (ander woord voor met pensioen gaan) had bedongen dat tijdens zijn receptie er ook een educatief moment ingebouwd zou worden. En zodoende kwam de professor met het betoog dat van oudsher onze samenleving is opgebouwd uit samenwerkingsvormen (samenlevingsvormen) die verticaal zijn gevormd. Je had vormers en mensen die gevormd moesten worden. Deze oervorm vindt zijn oorsprong in de kerkelijke samenleving. Later, toen de mens zich steeds meer los ging maken van de dogma’s en door zelfontplooiing en kennisverrijking (Maslov) een eigen individualiteit en uniciteit ging aannemen kwam de vraag; wie vormt wie? Je zou het als een concurrentiestrijd kunnen zien. Bevrijding van de mens als zelfstandig individu. (medewerker). Maar wie beïnvloed wie?

GezichtVertikaal of horizontaal?

In het “oude” denken zie je dan dat bedrijven macht en gezag hanteren en een rangschikking brengen die verticaal is. En voor adviseurs geldt dat zij een kunstje getraind hebben voor een bepaald type van probleem. De u vraagt wij draaien formule. En daar gaat het in de post moderne tijd waarin we nu terecht zijn gekomen de schoen wringen. De hiërarchische modellen lijken nu uitgewerkt. De adviesmodellen volgens traditionele sjablonen waarbij  adviseurs een standaard remedie hebben voor een standaard probleem, werkt niet meer. Of, om het wat plastisch uit te beelden. Als een adviseur met competentie “A ” een hamer heeft om een spijker in de muur te slaan en adviseur met competentie “B” een schroevendraaier heeft om een schroef in te draaien, werkt dat zolang het probleem zich duidelijk laat definiëren tot een spijker en een schroef probleem. Maar wat nu als adviseur A plotseling probleem B tegenkomt.  Dan zal adviseur A zich niet snel laten inruilen voor adviseur B en is al snel de neiging om met de hamer de schroef er in te slaan. En dat type oplossing is zeker niet duurzaam te noemen.

To undo each other

Wat Wierdsma met zijn betoog probeerde aan te geven was de constatering dat managers met hun medewerkers en adviseurs met hun opdrachtgevers/ondernemers op gelijk niveau van probleemanalyse moeten werken. Samen zoeken zij naar de passende oplossingen.  En dat noemde hij horizontale verbinding maken. Vooraf staat de oplossing niet vast. Eerst wordt gezamenlijk gewerkt aan de probleemanalyse. Als randvoorwaarde noemde Wierdsma dat partijen kritisch tegenover elkaar moeten durven en willen staan. “To undo each other”. Dus los en onafhankelijk van elkaar. Dat vraagt een zekere veiligheid van de omgeving. Vrijheid om dat te zeggen wat je denkt en voelt. Losmaken van oude conventies en hiërarchische patronen. Want als deze in de relatie bepalend blijven dan schiet de horizontale relatie weer naar de verticale. Weg klik. Maar als de relatie “undo” is en horizontaal genoemd kan worden komen de goede verbindingen en oplossingen. Dan brengt iedere partij; medewerker, ondernemer, adviseur/manager, zijn expertise in het proces. Dan gaat het om het goed doorlopen van het proces. En dan is het vinden van de goede oplossing met een succesvol resultaat een logisch gevolg.

Wat voor netwerker ben jij?

netwerkersNetwerken is noodzakelijk. Misschien wel onvermijdelijk. Veel netwerkers zullen, evenals ik, het onderhouden van netwerken als belangrijke voorwaarde zien om de eigen ambities te kunnen realiseren.  Krijgen is het doel maar geven is het middel. Je moet je inzetten. Bereid zijn te willen geven. Tips, aanbevelingen, interesse tonen. Netwerken neemt veel tijd en kent vele vormen. Het is belangrijk keuzes te maken in welke netwerken je je wilt manifesteren. Naast het traditionele netwerken van het handen schudden is het virtuele netwerken sterk in opkomst. Tot zover is alles duidelijk, maar welke types mensen zijn in het netwerken  te onderscheiden?

Noodzaak of mode.

In het traditionele netwerken, dat ik het handen schudden circuit zal noemen, zijn twee types mensen te onderscheiden.

 1. verkopers
 2. staatsmannen

De verkoper is de netwerker die overduidelijk de behoefte heeft om commercieel te scoren. Hij kiest het bezoeken van het netwerk-event uit in het vermoeden dat hij daar prospects zal ontmoeten. Hij pept zich op met het gevoel van de jager die zijn geweer schoonpoetst en zich mentaal voorbereidt op het veroveren van zijn prooi. Hij zal alleen op die mensen hardloperafstappen die hem kunnen helpen zijn ambities te realiseren. Hij zal niet schromen op een onbekende af te stappen maar zodra hij signaleert dat er commercieel niets te halen valt zal hij zijn ogen laten afdwalen naar een nieuw slachtoffer in zijn omgeving. Het zijn niet altijd de leuke contacten. Je moet liefhebber van smalltalk zijn. Dit talent ook in huis hebben. Gespreksonderwerpen liggen op een breed palet van mogelijkheden zolang er maar contact is en dit contact kan worden omgebogen naar een commerciële afspraak. Elkaar kennen betekent elkaar kunnen benaderen voor business. Soms zelfs een beetje gênant als je halverwege een gesprek het gevoel krijgt niet meer “connected” te zijn. Dit type netwerker is zeker te waarderen. Ze hebben hart voor hun zaak. Het zijn harde werkers. Ze komen er ook rond voor uit met iets belangrijks bezig te zijn. Transparant en helder zou je kunnen zeggen. Ze hebben drive en beschikken over leuke verhalen en anekdotes. Het is niet altijd vervelend met ze te praten zolang het orderboekje maar in hun binnenzak blijft. En natuurlijk kan het ook zo zijn dat jouw behoefte aan een product of dienst juist wel door dit type netwerker kan worden bevredigd. Dan is het gewoon “geluk” dat u deze netwerker bent tegengekomen. Prima. Geen probleem.

Het tweede type netwerker noem ik de staatsman.

Hij is vooral aan het netwerken omdat het bij zijn positie hoort, (je begrijpt dat voor hij ook zij gelezen mag worden). Eigenlijk is hij komen opdagen omdat hij toevallig de agenda daarvoor vrij had. Ook wel leuk om in het ons kent ons circuit toch even de neus te laten zien. Liever zou hij zijn avond aan iets anders hebben besteed maar soms kun je er niet onderuit je gezicht te laten zien. Het entertainmentaanbod van het netwerk-event dient dan ook vaak als excuus om te komen. Het aanwezig zijn bevestigt ook wel je ststaatsmanatus en je maatschappelijke positie. Zaken doen kan wel maar liever discreet en op een ander moment en na het maken van een afspraak. Te commercieel doen is niet chique. Het parool is handen schudden, vriendelijk rondkijken, bemoedigend knikken en vooral in de plooi blijven. We praten over de zaak in termen van succes en glorie. Het gespreksonderwerp is bij voorkeur niet zakelijk, maar wel zakelijk gerelateerd. Welke bureau verzorgt jouw evenementen? Hoe kom je toch aan die goede adviseurs? Wie verzorgt jouw catering etc.? Hobby’s, laatste vakanties, studie en carrière kinderen, zijn favoriete onderwerpen. Deze netwerker staat een beetje boven de partijen en verkeert graag in het OSM (ons soort mensen) circuit. Vaak hebben deze netwerkers uitstekende contacten en goede ingangen bij bedrijven. 

En hoe zit dat met jou?

Met bovengenoemde types beschrijf ik twee types die je als uitersten kunt zien. Natuurlijk zijn de beste netwerkers die mensen die vooral zichzelf blijven. Geen toneel spelen maar oprecht belangstelling hebben voor het gezelschap waarin ze verkeren. Toch is het interessant om na te gaan welke classificatie  (verkoper of staatsman) voor jou van toepassing is. Ofwel het dichtste bij komt. Het kan helpen je bewust te zijn van je attitude. Je te realiseren welke impact je gedrag heeft op je omgeving. De manier waarop je indruk of afbreuk maakt. Ik ben benieuwd naar je reactie.