Interview Stad in Bedrijf


Samenwerking is noodzaak.

Bedrijvenkring

Voorzitter Gerrit Jan Bezemer zal tijdens de Stad in Bedrijf Businessdagen in april 2015 een attractieve lezing verzorgen

 

Businessmagazine

Ter voorbereiding van Stad in Bedrijf Businessdagen in april 2015 vertelde ik de lezers van het businessmagazine het voor mij centrale thema dit jaar. De kansen maar ook de noodzaak van samenwerking. Samenwerking tussen ondernemers, maar ook samenwerking met overheid en onderwijs. Een krachtenbundeling die wenselijk is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Een toekomst die anders zal zijn dan voor de crisisjaren. Niets zal meer hetzelfde zijn. Nijkerk biedt veel mogelijkheden die andere toekomst inhoud te geven.

samenwerking 1

 

samenwerking 2

Touwtjes stevig in handen

ondernemerschapOp zoek naar de typische eigenschappen van het familiebedrijf sprak ik met Jan Langman, directeur eigenaar van Touwfabriek Langman in Nijkerk. Jan is de jongste generatie in een familiebedrijf van touwslagers daterend uit 1750. Dus vele opa’s gingen Jan voor. In het gesprek bleek al spoedig dat de moderne aanpak van bijvoorbeeld internet marketing zich uitstekend laat verbinden met het eeuwen oude touwproduct. Ondanks crisis en terugval van belangrijke afnemers ziet dit bedrijf kans de productie op peil te houden. Vele nieuwe marktpartijen hebben zich aan Langman verbonden door samen innovatieve  toepassingen te ontwikkelen.  Een mooie ontmoeting met een jonge onderzoekende ondernemer.

Internet marketing.

visieIn 1996 had Jan als HEAO student al snel door dat de wereld van internet interessante perspectieven bood voor de afzet van touw. Een product dat tot die tijd door zijn vader en grootvaders consistent op de markt kwam voor grotendeels de vele toepassingen bij botenbouwers en watersporters. Watersport was een hype voor de traditionele touwslagerij van zijn familie. Jan vroeg een domeinnaam aan en zette als pionier een eerste website op. Tot zijn verrassing was de Amerikaanse markt direct geïnteresseerd. De bedrijfstelefoon, bedrijfstelefoon, die ´na werktijd doorgeschakeld was op de huistelefoon, werd continue gebeld met vragen over het product, de prijs en de leveringsvoorwaarden. De website sloeg aan en dat betekende dat in 2000 een nieuwe productieruimte nodig was om de hoeveelheid orders te kunnen verwerken. Een gouden greep.

Innovatie. 

koppelingVia internet boorde de nieuwe generatie dus vele nieuwe markt opportunity’s aan. Inmiddels beslaat het assortiment van de touwfabriek meer dan 3500 producten. Deze producten worden tijdens beurzen in binnen en buitenland weer aanleiding tot contacten met potentiële afnemers in vele nieuwe branches. In hun testcentrum worden telkens oplossingen gevonden voor nieuwe producten. Nieuwe toepassingen worden ontwikkeld en in productie genomen. Vader Henk die nog regelmatig op de zaak actief is zegt: “Eigenlijk zeggen we nooit nee tegen een klant. We zijn nieuwsgierig naar de marktvraag en zoeken naar oplossingen waar de klant behoefte aan heeft. Soms liggen we er een paar nachten van wakker maar met de ervaring, expertise en vooral de passie voor ons product komen we er altijd uit. En als de rendementen niet onmiddellijk gelijklopen met de productie dat doen we het als directie toch even zuinig aan!”  Dat tekent het ondernemerskarakter van het familiebedrijf.

Nieuwe markten. 

tassenDe nieuwe generatie zit ondertussen niet stil. Jan heeft ontdekt dat zijn website en regelmatige updates daarvan, niet alleen vraag oproept uit de zakelijke markt maar ook uit de particuliere markt. Ook afnames van kleine hoeveelheden zijn thans voor de touwfabriek te behappen. Met zijn kennis van de internet marketing heeft hij een webwinkel geopend waarin hij een groot assortiment kan aanbieden. Via deze toepassing stuit hij regelmatig op nieuwe marktpartijen, zoals de Italiaanse tassenmarkt waarvoor hij een grote hoeveelheid kleine touwtjes levert die als modern tashengsel fungeren. Kleine testorders worden dan weer grote orders als blijkt dat de modegevoelige markt van tassen en accessoires hier om vraagt.

Personeel/ontwikkelingsbeleid. 

spanningWat betekenen deze innovaties en snelle omschakelingen van de marktvraag voor het bedrijf en de medewerkers? Hier ziet Jan een punt van aandacht. Veel productiemedewerkers zijn door en in het bedrijf geschoold. “Onze omgang met de medewerkers in het familiebedrijf is soepel, vriendelijk en zelfs familiair. Dat verdraagt zich niet altijd met de wens van een strak productieproces, hoge efficiency en doelmatigheid. We trainen dus constant “on the job”. Via jobrotation proberen we voortdurend onze medewerkers multi inzetbaar te hebben en ook mee te laten groeien met de eisen van de tijd en klant. Een ontwikkelingsproces dat toch de nodige aansturing en bijsturing vraagt. Uiteindelijk biedt meegaan met een veranderende markt en ontwikkeling en bijscholing van onze medewerkers de beste kansen voor onze continuïteit.” En zo is het maar net in het familiebedrijf.

Iedereen mag in mijn keuken kijken.

ondernemersadviesAls je bereid bent alle kennis over je product met iedereen te delen is de kans groot dat je de crisis overleeft. Strijden met open vizier en geen terughoudendheid over je processen, prijzen, kwaliteit, leveringsvoorwaarden en garanties levert je bedrijf meerwaarde op. Met deze ondernemersstrategie drijft ondernemer Arjen Peek van de Hollandgroep in Nijkerk zijn bedrijf. In een boeiend gesprek geeft hij zijn visie op ondernemerschap en strategische keuzes.

Open systemen

profiel

Bedrijven met een open systeemmentaliteit worden gemotiveerd door het verlangen een beter product te maken. De turbulentie in de markt treft natuurlijk ook de HollandGroep, vertelt deze gedreven ondernemer en al 40 jaar producent van metaalbouw systemen. Peek: de veranderingen komen van alle kanten op ons af. We zijn een business to business speler. Deze informatiemaatschappij heeft alle mensen grondig veranderd. Ze zijn wijzer, sterker en slimmer geworden. Vanuit deze optiek kiezen wij voor een strategie om al onze kennis met onze klanten te delen. Als wij met onze relaties zoeken naar oplossingen voor hun gebouwen dan leggen wij alle kennis en knowhow op tafel. Ook onze website maakt geen geheim van onze producten en prijzen. Natuurlijk loop je dan de kans dat ze met hun wensenlijst en onze prijzen naar een concurrent stappen voor onderzoek naar een nog scherpere aanbieding. Maar dat blijkt telkens, en voor die categorie shoppers, een succes voor de korte termijn. Op lange termijn wint het vertrouwen, de passie voor het product en kwaliteit van onze expertise. Wij bouwen met transparantie aan hechte relaties en vertrouwen in ons netwerk van adviseurs en afnemers. Dat is de kracht van ons bedrijf.

Innovatie en verduurzaming

innovatieArjen Peek is de gepassioneerde aanjager van dit familiebedrijf. Samen met vier bedrijfsleiders stuurt hij een team van 25 medewerkers aan die metaalbouwproducten produceren en adviseren. Het bedrijf is opgezet door zijn ouders. Arjen nam in 2004 het roer over. Hij staat voor innovatie en verduurzaming van gebouwen. De sandwichpanelen bijvoorbeeld, leveren besparingen op van energiekosten. Met diverse proefopstellingen experimenteert hij met warmteopslag van zonne-energie. Wim de Ridder meldt in zijn boek over de strategische revolutie dat zonne-energie elke drie tot vier jaar vijftig procent goedkoper wordt. De Holland Groep kan zich rekenen tot de door de Ridder bedoelde groep van kameleontische ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die niet primair kijken naar waar ze zelf sterk in zijn, maar kritisch kijken wat er om hen heen gebeurt en zich daaraan weten aan te passen. Ondernemingen die eerst de strategische ruimte aftasten en met betrokkenen brainstormen over de vraag wat in de toekomst belangrijk zal zijn. Vervolgens zoeken ze naar nieuwe structuren en oplossingen en formuleren zij hun productieproces naar nieuwe marktoplossingen en winstgevendheid.

Leiderschapsstijl.

leiderschapArjen Peek typeert zichzelf als facilitair leider. Een leider die wil coachen en stimuleren. Een katalysator. In het boek de Zeester en de spin worden enkele interessante leiderschapstypes tussen de katalysator en de CEO geschetst. Beiden gebruiken zeer verschillende instrumenten. Een CEO is de baas, een katalysator gaat met mensen om als gelijke.  Hij gebruikt vertrouwen in plaats van de formele macht. Hij is sturend op emotionele intelligentie, gericht op samenwerking en heeft een missie. De katalysator is gericht op het verbinden en dat past ook bij de typische kenmerken van een familiebedrijf waarin de lange termijn visie en drang tot innovatie hogere prioriteit heeft dan de bedrijven met korte termijn belangen van bijvoorbeeld de aandeelhouders. In het familiebedrijf is de aandeelhouder ook de man die ze houdt en niet verhandelt. Ook voor de Holland Groep geldt dat een hoge medewerkerswaarde de beste garantie geeft voor continuïteit en bestaanszekerheid van de onderneming.

Nieuwjaarstoespraak 2013 Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk

De druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de Bedrijvenkring Hoevelaken op 8 januari 2013 in Kade 10 Nijkerk, was aanleiding voor Nijkerk.Nieuws.nl voor onderstaand bericht en interview.

NIJKERK – Gerrit Jan Bezemer begon zijn nieuwjaarstoespraak voor ongeveer 90 leden in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk dinsdagavond niet vrolijk. Met woorden als: voorspellingen lijken op weervoorspellingen, politieke onbetrouwbaarheid, waar zijn we aan toe, onzekere toekomst, bestuurlijke incompetentie, en maatschappelijke hufterigheid keek hij terug op 2012. Reden voor Ely Hackmann om eens met de voorzitter te gaan praten.

De nieuwjaarstoespraak:

Dames en heren, welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst van de bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk. Welkom ook in het jubileumjaar van de 600 jarige stad Nijkerk.

Een feestjaar waaraan ook uw BHN zal bijdragen door o.a. alle toegangswegen naar onze bedrijvenparken te voorzien van de jubileumvlag.

En als belangenbehartiger van uw onderneming spreek ik de wens uit dat alle feestelijkheden in dit gemeentelijke jubileumjaar parallel mogen lopen met de successen in en van uw onderneming.

Hoe u dat moet doen is niet eenvoudig aan te geven. Immers, de economische vooruitzichten zijn somber en voor velen niet bemoedigend. Dat betekent dat u juist bemoediging nodig heeft. Inspiratie, visie op uw plannen, doorzettingsvermogen, wat geluk en creativiteit zijn enkele ingrediënten die daarbij van pas kunnen komen.

Beste mensen sta mij een korte terugblik op het afgelopen jaar toe. Vorig jaar heb ik in mijn nieuwjaarstoespraak gemeld dat ik niet wilde somberen over de perspectieven van dat jaar. Ik ontkom er echter niet aan om te constateren dat er voor veel ondernemers weinig reden tot vreugde was. Zo steeg het aantal faillissementen ten opzichte van voorgaande jaren. 

Regelmatig laat een autoriteit ons weten dat het slecht met ons gaat. DNB meldt een oplopend begrotingstekort, de economie krimpt en de werkloosheid stijgt. Paniekzaaierij? Misschien,  maar we zijn er ook niet meer verbaasd over. De economie lijkt op slot te zitten. Consumenten houden de hand op de knip.

Alle economische voorspellingen zijn wel verwarrend. Het CPB ziet bijvoorbeeld de toekomst minder somber in dan DNB. Economische voorspellingen krijgen de betrouwbaarheid van weersvoorspellingen. Dagkoersen.  We houden ons er maar aan vast dat het altijd nog mee kan vallen. Elkaar geen complex aanpraten. Of, zoals KvK Arnhem het zei: We moeten bouwen aan vertrouwen.

Met de huidige economische omstandigheden lijkt het alsof we ook meer kwaaltjes constateren. Gebreken die in het verleden misschien nog verhuld bleven worden nu duidelijk zichtbaar.

Ze manifesteren zich als ongewenste ziektes en krijgen veel media aandacht. Aandacht die ons soms van het echte probleem afleiden. Maar gebreken zijn het zeker. Zo zien we de kwaal van politieke betrouwbaarheid.

Na de verkiezingen werd een nieuw kabinet geformeerd. Commotie ontstond over de plannen die toen naar buiten kwamen. Sommigen daarvan stonden haaks op de verkiezingsbeloften. De burger en de ondernemer schrokken geweldig van het gemorrel aan veronderstelde zekerheden en betichtte de overheid van onbetrouwbaarheid. Gerommel met inkomensafhankelijke zorgpremies. “Sorry we draaien het weer terug”. BTW omhoog. “Sorry, het moet even”.  Geen geld meer naar EU, “Sorry toch weer wel. Griekenland moet gered. Hypotheekrenteaftrek niet aantasten. Sorry maar het is nu wel nodig. Ontslagregelingen, pensioenleeftijd, pensioengelden?? Wie weet nog waar hij aan toe is? Onzekere tijden betekent toekomst onzekerheid. We moeten daar mee leren leven. Zo manifesteerden zich nieuwe ziektes:

De managementziekte.

 • NS bestelt een nieuwe hogesnelheidslijn. De Fyra. Na 3 testen loopt de trein voor geen meter. Het traject Amsterdam – Brussel wordt met grote vertragingen afgelegd. De commerciële managers NS hebben de aankoop doorgedrukt. De technici waarschuwen wel maar staan aan de zijlijn. De bouwer is een Italiaanse  grootheid die Ferrari heeft gebouwd, maar nooit een treintoestel. Prestige en imago waren de drijvende krachten van de beslissers. Weer miljoenen door het putje?
 • De top van scholengemeenschap Amarantis doet aan zelfverrijking. Grote panden, dure lease auto’s maar geen geld voor onderwijs.

En wat vond u van de ziekte van bestuurlijke incompetenties?

 • Bij het VU medisch centrum in Amsterdam bleek bestuur en Rvt geen enkele contact met werkvloer te hebben. De inspectie GZ zetten enkele afdelingen onder verscherpt toezicht na geruzie tussen specialisten.
 • Ziekenhuis Spijkenisse moet afdeling cardiologie sluiten. Te veel miscommunicatie en ruzie in de top.
 • En deze week zagen we de Jansen Steur affaire. Droevig.

 De ziekte van zelfoverschatting en bedrog.

 • Lance Armstrong valt door de mand.      Raboploeg wordt white label ploeg.
 • Badr Hari wekenlang top nieuws na brute vechtpartij.
 • Staatssecretaris Co Verdaas weg (na 1 maand) agv bonnetjes affaire.
 • Wethouder van Reij weg na verdenking  belangenverstrengeling

De ziekte die we maatschappelijke hufterigheid zijn gaan noemen. Gezagscrisis.

 • Dood grensrechter op voetbalveld Almere.
 • Molesteren van dienstverleners in functie. Ziekenbroeders, politieagenten, brandweerlieden, ordehandhavers. Ze worden belemmert in hun functie zonder doel, zonder reden, zonder het gezonde verstand.

Is er nu nog positief nieuws?

 • Ja, we haalden 6 gouden medailles  tijdens de OS 2012 in London.
 • Epke Zonderland maakt 3 achtereenvolgende vluchtelementen. En hij staat !!
 • Na uitschakeling voetbalelftal EK winnen we olv Louis van Gaal weer wat voorrondes.
 • Ruimtevaarder Andre Kuipers laat, gedurende 6 maanden, ons de kwetsbaarheid en de pracht van onze aarde zien. We kunnen weer relativeren.

Ik keer terug op aarde. Hoe doen we nu lokaal. 

 • In 2012 werd een geweldige subsidie  van € 2.2 mio ontvangen van provincie en Europese gemeenschap om de revitalisering  van Arkervaart Oost aan tepakken. De gemeente denkt op dit moment, samen met de ondernemersvereniging, na over het beheer van de bedrijventerreinen.
 • De gemeente is gestart met de uitgifte van nieuwe bedrijfsterreinen. We hopen dat dit nieuwe en aanvullende bedrijvigheid voor de gemeente zal opleveren en we waken voor een leegloop van de bestaande bedrijventerreinen. Ook is er met de ondernemersverenigingen van de binnenstad overleg om de detailhandel in de binnenstad te behouden. Het managen van de grond en van de schaarste is    een kwestie van behoedzaam manoeuvreren.
 • en hoera we hebben een nieuw NS station in Hoevelaken. Helaas dreigt door de renovatie van de A28 en A1 de afslag Hoevelaken tijdelijk te sluiten. We houden hier nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten en ondersteunen waar nodig initiatieven dit te voorkomen.

Wat brengt ons de toekomst?

Dames en heren onlangs schreven een aantal topeconomen van Nederland dat de toekomst een kwestie van vertrouwen is. De BV Nederland komt er weer bovenop als het vertrouwen van consumenten en producenten wordt hersteld. Politici behoeven niet te krampachtig te reageren en te acteren als het begrotingstekort de 3% gaat overschrijden. Het leeglopen van de huizenmarktbubbel zien zij als belangrijke oorzaak dat consumenten het laten afweten. Als die markt de bodem heeft gevonden kan het herstel, zeggen zij, beginnen.  We zullen nog wel enige jaren rekening moeten houden met een 0% groei. De economen riepen de overheid op om bedrijfstakken die met overcapaciteit kampen niet meer met belastinggeld te steunen. En wat betekent dat voor u, lokale ondernemer? Redt uzelf en wees creatief. 

Beste mensen ik ga afsluiten. Welke ondernemers gaan de slag winnen? Welke krijgen het lastig? Ik kan het u niet voorspellen maar weet wel dat succesvolle ondernemers een voortdurende behoefte hebben aan kennis, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Zo ben ik onlangs op bezoek geweest bij de bestuurders van de Utrechtse Ondernemers Academie. Een instituut dat in en met steun van de provincie, enkele gemeentes, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, nu al 7 jaar actief is om ondernemers te ondersteunen. Een interessante opzet waarvan het de moeite loont een dergelijke opzet ook voor ons gebied Gelderland op te zetten. Binnen de context van een permanente educatie, leren van elkaar en zoeken naar creatieve oplossingen kunnen we het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet zien.

Ik wens u daarbij alle succes, gezondheid en inspiratie toe.