Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 Bedrijvenkring

Nieuwjaarstoespraak 2015

(Publicaties in Nijkerk Nieuws)

Speech


Jaarlijks organiseert de Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk voor haar leden, partners, burgemeester en wethouders en genodigden een dinerbijeenkomst. Dit jaar in Restaurant-Hotel de Klepperman in Hoevelaken.  Deze avond werd door 100 leden en genodigde bezocht.

In mijn nieuwjaarstoespraak sta ik, als voorzitter van deze ondernemersclub, o.a. stil bij de activiteiten in het afgelopen jaar en de perspectieven en verwachtingen voor het komende jaar.

speech

Vooral dat laatste gedeelte van mijn toespraak wil ik in met deze publicatie met u delen.

Dames en heren de tekenen die ik al vorig jaar meende te kunnen signalen over een voorzichtig economisch herstel lijken zich voort te zetten. Een toenemende koopkracht bij de consument, voorzichtig herstel van de huizenmarkt, teruglopen van werkloosheidcijfers, toename van exportcijfers, een verbeterd beursklimaat zijn hiervoor indicaties. Toch wil ik u waarschuwen voor een valkuil.

Het gevaar dat zich laat beschrijven als “the science of muddling through”. Het is immers niet meer zo dat een mogelijk herstel van de economie betekent dat we weer terugkeren naar situaties zoals ze vroeger waren. Integendeel zou ik zeggen, er is immers sprake van razend snelle veranderingsprocessen. In technologie en in consumenten gedrag.

Opvattingen over duurzaamheid, integriteit en maatschappelijke relevantie worden onderdelen van het veranderingsproces bij consumenten, uw klanten en u als ondernemer. Uw strategische agenda maakt aanpassingen noodzakelijk. Economisch herstel betekent dus niet een automatisch terugveren naar een aanpak zoals vroeger maar juist een aanpassings- besef en –strategie naar nieuwe omstandigheden. Veel tijd om uw marktstrategie aan te passen en hierin fouten te maken kunt u zich niet veroorloven.

De financiële buffers om mislukkingen en strategische vergissingen op te vangen zijn verdampt. Uw remweg is verkort. Het daagt u uit om als ondernemer scherper aan de wind te zeilen.

In recent onderzoek is vastgesteld dat de levensfase van bedrijven, wereldwijd, in enkele jaren tijd van 60 jaar is verlaagd naar 12 jaar.

Marketing onderzoeken geven een aantal opvallende trends.

Ik noem u er enkele:

Consumenten die steeds meer informatie uitwisselen. Zoals met social media. Reviews bepalen koopgedrag. Bedrijven die niet of niet snel reageren op klantsignalen verliezen marktaandeel.

  • Fysieke en digitale werelden komen meer en meer samen en versterken elkaar. Denkt u eens aan de uitgevers wereld die hun papieren informatie stroom combineren met hun hun virtuele kanalen.
  • Consumenten verwachten meer eenvoud en transparantie. De gemiddelde verblijfstijd op een website komt niet boven 60 seconden. Kijkt u maar eens naar uw eigen inkoopgedrag. Als een transactie niet snel en eenvoudig tot stand kan komen, of omgeven wordt met onduidelijke condities, zoekt u al snel naar alternatieven.
  • Consumenten willen in hun verwachtingen overtroffen worden. Gewoon is al niet meer goed genoeg. En wie is er nu niet gevoelig voor wat extra attentie voor u als klant of gast.
  • Consumenten vertrouwen meer op aanbeveling dan op reclame. Zorg dus dat u top of mind blijft bij uw klanten en dat uw imago zich positief verankerd.
  • Consumenten waarderen het als organisaties een menselijke touch en individuele herkenning tonen. Onbereikbare en onbenaderbare bedrijven of instellingen die zich alleen richten op massa en niet meer op klantwaarde gaan het verliezen van bedrijven die klantwaarde en persoonlijke aandacht nog in hun genen dragen.

U hebt als ondernemer een flink aantal uitdagingen om voor deze hernieuwde consumentenbehoeftes met het nodige “omdenken” oplossingen te vinden.

In dat verband zie ik de samenwerking tussen ondernemers en de overheid als nieuw element voor een succesvolle toekomst. En wat voor ondernemers geldt is ook  voor de overheid van toepassing dat de science of muddling through zijn keerzijde heeft.

Hun budgets nemen af. Onze belastingdruk overigens niet. Hun gidsfunctie is ook niet in lijn met nieuwe maatschappelijke inzichten en verantwoordelijkheden. Of, zoals burgemeester Renkema in zijn Nieuwjaarstoespraak meldde, een overheid die opschuift van zorgen voor naar zorgen dat.

Het betekent meer aandacht voor een samenleving die steeds meer voor zichzelf moet zorgen en opkomen.

Het Nijkerks college heeft na de verkiezingen in 2014 het bedrijfsleven gevraagd die samenwerking aan te gaan. En wij, als bedrijvenkring, en belangbehartiger van onze leden, zijn bereid deze samenwerking met de gemeente aan te gaan en te onderzoeken. Wij doen dat bij voorkeur met de collega ondernemerskringen NOV en LTO om zodoende op een breed draagvlak te kunnen rekenen.

Maar deze samenwerking tussen ondernemersorganisaties en overheid zal niet vrijblijvend mogen zijn, maar doelgericht, professioneel, bedrijfsmatig en pragmatisch. Gericht op groei en gericht op het economisch belang van onze ondernemers en dus ons allen in Nijkerk.

Dat betekent dat we een samenwerkingsverband onderzoeken waarin we elkaar willen en kunnen aanspreken op alle relevante economische ontwikkelingen.

diner

Niet meer vrijblijvend en ad hoc maar gestructureerd. Voorzien van middelen, ook financiële middelen en professionaliteit. Pas dan zal er sprake zijn van een samenwerking in de groeiagenda in geen handlanger in de snoeiagenda.

Dames en heren ik ga afsluiten met het idee dat de perspectieven voor 2015 uitdagend zijn. We hebben nog veel werk te verzetten. We zijn ons bewust van de veranderingsprocessen en de aanpassingen die dat van ons allen vraagt.

Ik sluit af met u een succesvol en inspirerend 2015 toe te wensen.

In persoonlijk opzicht wens ik u daarbij veel creativiteit en bovenal een goede gezondheid samen met uw naasten. Ik wil daar graag op proosten. Een goed 2015.

 

Interview Stad in Bedrijf


Samenwerking is noodzaak.

Bedrijvenkring

Voorzitter Gerrit Jan Bezemer zal tijdens de Stad in Bedrijf Businessdagen in april 2015 een attractieve lezing verzorgen

 

Businessmagazine

Ter voorbereiding van Stad in Bedrijf Businessdagen in april 2015 vertelde ik de lezers van het businessmagazine het voor mij centrale thema dit jaar. De kansen maar ook de noodzaak van samenwerking. Samenwerking tussen ondernemers, maar ook samenwerking met overheid en onderwijs. Een krachtenbundeling die wenselijk is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Een toekomst die anders zal zijn dan voor de crisisjaren. Niets zal meer hetzelfde zijn. Nijkerk biedt veel mogelijkheden die andere toekomst inhoud te geven.

samenwerking 1

 

samenwerking 2