Vermogende particulier wordt bankier.

vermogende particulierOndernemers met goede plannen maar ook met behoefte aan vreemd vermogen en financieringsmogelijkheden zullen steeds vaker op zoek gaan naar alternatieven. Nu banken hun posities consolideren op veiligheid en risicobeheersing wordt de kans dat de ondernemer een financiering vindt bij de reguliere bankinstellingen steeds geringer. Hij gaat dus op zoek naar nieuwe kredietmogelijkheden. Maar ook de investeerders zien deze ontwikkelingen. Hun vermogensbestanddelen worden bij banken zorgvuldig bewaard, maar tegen een laag (soms geen) rendement. Vooral particulieren die hun vermogen hebben opgebouwd uit ondernemingswinst of de verkoop van hun onderneming hebben behoefte hun kapitaal en energie deels te investeren in nieuwe projecten en ontwikkelingen. Zo ontstaat de businessangel.

Nieuwe kansen en mogelijkheden.

business coachNatuurlijk heeft niet elke vermogende investeerder dezelfde uitgangspunten. Wat ze wel gemeen hebben is het geloof dat juist in deze tijd van economische veranderingen er ook nieuwe mogelijkheden ontstaan om producten en diensten op de markt te brengen. Kansen waar anderen te duur zijn geworden, verzuimd hebben tijdig bij te sturen of de marktbehoeftes niet meer met gevoel voor nuance en wijzigende klantbehoeftes hebben aangevoeld. Met deze perspectieven voor ogen investeren deze particulieren als zelfstandige informal investor of via participatiemaatschappijen en de vele vormen waarin durfkapitaal tegenwoordig aan de markt wordt geboden.

Verschillende typen investeerders.

Zo ontstaat een divers pallet van investeerders op een markt waarin banken nog vasthouden aan hun tradities van risicobeheersing en terughoudendheid. Echte klantgerichtheid ontstaat wanneer een investeerder met durfkapitaal zich verdiept of laat verdiepen in de kansrijkheid van een propositie. Investeringsmaatschappijen hebben dus ook het NEE in hun vocabulaire. Niet elke propositie is kansrijk. De kunst is te ontdekken welke ideeën levensvatbaar en uitvoerbaar zijn. Het vergt werkelijke interesse in het plan en een scherp inlevingsvermogen in de capaciteiten van een ondernemer. Ondernemen met de ondernemer.

De investeerder van durfkapitaal heeft een aantal verschijningsvormen. Ik zal er een aantal schetsen.mensbeeld

Oom Jan.

Wil wel geld in uw bedrijf investeren maar er niet te veel bij betrokken zijn. Oom Jan vertrouwt er op dat u de onderneming goed leidt en dat hij tijdig zijn geld terug krijgt en daar ook wat rendement op heeft. U hoeft hem niet al te regelmatig te rapporteren. Oom Jan heeft niet veel affiniteit met het bedrijf of uw vakgebied. Wel met u. U geniet zijn volste vertrouwen. Hij is er op afstand.

Oom Kees.

Wil niet al te actief bij uw onderneming betrokken zijn. Ook wil oom Kees niet heel veel rapportages. Wel kunt u hem om raad vragen. Hij is beschikbaar en zal desgevraagd u ook advies geven. Oom Kees stopt zijn geld in uw onderneming om daar na verloop van tijd ook een redelijk rendement op te maken.

 Oom Wim.

Hij wil actief bij uw bedrijf betrokken zijn. Hij investeert geld maar ook in tijd en aandacht. U zult met oom Wim goede afspraken maken over het beleid en de bedrijfsvoering. Oom Wim is betrokken en wil een actieve bijdrage leveren om zijn geïnvesteerd vermogen te laten renderen. Oom Wim is het type ondernemer dat de handen uit de mouw steekt. Samen met u wil hij er een succes van maken.

 Oom Karel.

Hij wil investeren als hij niet direct bij de dagelijkse gang van zaken betrokken hoeft te zijn maar wel als adviseur op afstand geraadpleegd wordt. Het doet hem goed als u van zijn kennis en wijsheid gebruik maakt. Als het nodig is zal hij “hands-on” een bijdrage leveren. Hij wil bijspringen, zoals oom Wim, als de situatie daarom vraagt. Maar bij voorkeur opserveert hij zijn investering vanaf de zijlijn maar hij wil graag en tijdig gerapporteerd worden over de ontwikkelingen.

Oom Gerrit.

Oom Gerrit wil wel risicodragend vermogen in uw bedrijf stoppen maar daar ook nadrukkelijk zeggenschap en betrokkenheid voor terug krijgen. U zult hem als mede ondernemer moeten toelaten. Het type Oom Gerrit kan heel goed bij uw bedrijf passen wanneer hij competenties inbrengt die u mogelijk niet heeft en waar u behoefte aan hebt. Alles hangt af van goede samenwerking en respect voor elkaars competenties. U krijgt er met oom Gerrit een businesspartner bij.

Overigens de namen zijn fictief en overal waar Oom staat mag u ook Tante lezen en de voornaam naar keuze wijzigen.

De businesscoach.

ZakenmanMaar alle hierboven geschetste ooms of tantes kunnen de investeringen ook met een gerust hart en kritisch laten volgen wanneer u een beroep doet op een businesscoach. Hiervan maakt u gebruik als u uw plannen regelmatig wilt toetsen en u bereid bent uw visie en strategie te spiegelen aan een onafhankelijke coach of raadgever. Ook hier zijn ex ondernemers voor beschikbaar. U kunt denken aan een consularis (een mengvorm tussen commissaris en consultant). Doe er uw voordeel mee.

Diploma devaluatie en andere spookbeelden.

beoordelenAls werkgever ben je niet te benijden wanneer je na het beoordelen van de CV een sollicitant hebt uitgenodigd. Maar ook als sollicitant ben je in een vervelende positie. Hoe moet je uitleggen dat jouw studie-inspanningen wel degelijk hebben geleid tot het begeerde kwaliteitsdiploma. Hoe is de waarde van het diploma in te schatten na alle publicaties over gerommel met studieresultaten van InHolland en nu de recente aandacht voor de kwaliteiteisen die aan Hoge School van Amsterdam en Windesheim in Zwolle ter discussie gesteld worden. Hoe zie je door de bomen van de diploma devaluatie het bos nog?

Oordeel beïnvloeding.

De vraag is of je als ondernemer die op zoek is naar nieuwe medewerkers nu wel of niet beïnvloed bent met deze golf van media aandacht op het falende en rommelende onderwijssysteem? Sta je als werkgever en HR manager sterk genoeg in je schoenen om een eigen zelfstandig oordeel te vellen over de kwaliteiten van je nieuwe medewerker? Hoe ga je een kennismakingsgesprek in? Door welke beelden en feiten laat je je oordeel beïnvloeden? Welke criteria en welke toetsing van competenties zijn uiteindelijk doorslaggevend in de keuze van benoeming?

Uitleggen of ontwijken?

Als kandidaat medewerker en sollicitant heb je een moeilijke, zo niet onmogelijke, keuze. Ga je de kracht en validiteit van je diploma uitleggen? Of, ontwijk je het onderwerp zolang er geen aandacht voor gevraagd wordt? Is aanval (uitleg) de beste verdediging of kies je voor de kracht van je persoonlijkheid en kwaliteit om deze functie volgens de verwachtingen en functie-eisen te vervullen? Wacht je af tot er vragen over gesteld worden? Hoe prepareer je je op een sterk verweer? Wat is hier de meest geëigende en effectieve strategie?

Competentie en leiderschap. Circel van invloed

Na het lezen van al het gedoe over de kwaliteit van het hoger onderwijs, de diploma’s en het overdenken van de daaruit volgende dilemma’s bij een sollicitatieprocedure moest ik denken aan Stephen Covey en zijn visie op effectief leiderschap. Wat is hier aan de hand in de cirkel van invloed? Invloed op omgevingssignalen?  Immers, voor beide partijen aan de tafel (werkgever en werkzoekende) gelden dezelfde principes.

Hoe krijgen we een voldoende zicht op elkaars mogelijkheden? Welke factoren spelen een belangrijke rol in een toekomstige arbeidsrelatie?

mens en werk

De effectieve eigenschappen worden niet alleen beïnvloed en bepaald door de kennis (bewijsbaar gemaakt met een diploma) maar ook door vaardigheden en motivatie. De vraag in dit proces is dus hoe de persoonlijke eigenschappen het beste geëtaleerd kunnen worden en optimaal in de verkennende fase van een sollicitatieproces belicht worden. Ga hier uit van het onafhankelijke denken.

Leren (als product van onderwijs) heeft alleen maar zin als het omgezet wordt in effectief handelen. Pas dan blijkt of de kandidaat beschikt over de competenties die nodig zijn om de functie te vervullen. De gesprekken en onderzoeken zullen zich dus gaan richten op vragen als, groeicapaciteit, ontwikkelbaarheid, in- en aanpassingvermogen aan de organisatiedoelen. Uiteindelijk zal de “click” gemaakt moeten worden en partijen een start maken elkaar te vinden in het bedrijfsproces. Past deze kandidaat in deze organisatie? Zijn partijen zich voldoende bewust dat er nog veel in elkaar geïnvesteerd moet worden? Maar zich ook bewust dat het geloof in elkaars mogelijkheden en competenties een goede basis heeft gevonden. Het benoemingsproces is geen wiskunde. In de menselijke waarneming wordt het verschil gemaakt of de match wel of niet gemaakt gaat worden.

 

 

De logica van onlogische doelstellingen 2012

In deze tijd van het jaar kijken ondernemers terug op hun resultaten van 2011. Wat is er bereikt met alle strategische plannen? Voor sommige ondernemers een confronterend kijken in de spiegel. Wat is er van alle voornemens, gestelde doelen, targets, plannen en verwachtingen terecht gekomen? Wat ging er goed? Wat ging mis? En, hebben we tijdig bijgestuurd? Waren we te optimistisch? Waren de tegenslagen alleen maar gelegen in externe factoren? Kortom, waar doen we allemaal voor?

Ondernemersvertrouwen.

Periodiek wordt het ondernemersvertrouwen gepeild. Wat verwachten de ondernemers van hun omzetten? En hoe verhoud zich dat tot de werkelijke situatie met (bijvoorbeeld) het bruto binnenlands product (Bbp%). Deze grafiek laat zien dat dit wel een heel grillig verloop kent. Een op en neer stuiterende lijn in het ondernemersvertrouwen. Deze is te vergelijken met de sentimenten op de AEX. Op de beurs geldt immers ook dat koersen grotendeels door sentimenten bepaald worden. En sentimenten worden beïnvloed door berichten die het vertrouwen voeden of ondermijnen. Interessant in de grafiek is te constateren dat het sentiment dikwijls in diepe treurnis zat terwijl de Bbp lijn weer opkrabbelde uit de crisisperiode 2008/2009. In het 3e kwartaal 2011 staat de vertrouwensmeter weer op min 1,5. En dan is te voorspellen dat dit in het vierde kwartaal met alle signalen over de dreigende Eurocrisis en dalende ratings niet veel beter zal zijn.

Doelen stellen en planmatig bezig zijn.

Waarom doen ondernemers dat? Misschien wel omdat ze dat gewend zijn. Ze hebben het zo geleerd. Maar als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt. Nieuwe successen en vooruitgang worden geboekt als men gebaande paden verlaat. Wanneer de ondernemer oog heeft voor maatschappelijke veranderingen, andere klantbehoeften en nieuwe marktkansen ziet. Ondernemers beseffen dat het bij het opstellen van ondernemersplannen en doelen niet gaat om de gewenste cijfers en inhoud, maar juist om het proces er mee bezig te zijn.

Het ondernemingsmodel.

Het geijkte model kennen we. De ondernemer start vanuit een visie. Een idee over maatschappelijke ontwikkelingen en zijn plaatst in die ontwikkelingen een winstgevende activiteit te hebben. Als hij zijn reden van bestaan heeft vastgesteld dan stelt hij doelen. Zijn missie. Concrete targets vertaald in een meetbaar eindresultaat. Hij bepaalt zijn strategie in een beleidsplan. Welke wegen gaan er naar Rome. Welke weg kiest hij? Hoe gaat hij zich positioneren in de markt? Hoe gaat hij met de concurrenten om? En op basis van deze inzichten richt hij de bedrijfsprocessen in. Hij organiseert zijn bedrijf. Hij zet de 4 M’s in. (middelen, management, mensen en methoden).

En dan begint er een nieuw jaar.

Als je doelen stelt die te gemakkelijk en haalbaar zijn ga je achterover leunen. Beter is het om de lat wat hoger te leggen. Een uitdaging aan te gaan. Je onderneming en medewerkers te prikkelen. Lees bijvoorbeeld nog eens het artikel over BHAG. In het boek van Collins over Good to Great beschrijft hij de Big Hairy Audacious Goals. Gedurfde doelen. Zoals JF.Kennedy destijds zei; We gaan naar de maan. Vervolgens verklaart iedereen het plan voor onrealistisch, maar de focus is er. Dan worden zelfs onbereikbaar geachte doelen realistisch. Plannen en doelen zijn er dan om richting te geven en zo nodig bij te stellen. Succes met uw voornmens voor 2012.