En toen zag u het even niet meer zitten

RecessieHet is de bedoeling dat de gevolgen van de economische recessie uw buurman treffen en niet u. Maar ja, het loopt niet altijd naar de wens van uw ideaalbeeld en dan komt er een moment dat uw bankier lastige vragen gaat stellen, uw debiteuren minder vlot (of erger helemaal niet) betalen en uw crediteuren willen het liefst vooruitbetaling. Uw omzet staat onder druk, uw personeel morrelt, uw accountant wijst fijntjes op een verminderd resultaat. Uw altijd goede humeur komt onder druk te staan. U ziet de spookbeelden van een faillissement. Wat nu?

Praktijk.

CrisisDit niet geheel fictieve voorbeeld kwam ik onlangs tegen bij een ondernemer die een hulpvraag stelde over de manier waarop hij nu door zijn bankier werd benaderd met veel aanvullende vragen over zijn ondernemingsvisie. De ondernemer moest van zijn bank nog eens haarfijn uit de doeken doen hoe hij de huidige problemen te lijf wilde gaan en hoe de financiële uitkomsten in een exploitatie prognose waren uitgewerkt. En als klap op de vuurpijl werden de debetrentes en de provisies naar boven aangepast want er was immers sprake van een toegenomen risico en een extra tijdsbeslag bij de bankier. De financiële druk en de noodzakelijke liquiditeitsruimte bij de ondernemer had kennelijk een lagere prioriteit. Het maatschappelijk betrokken ondernemerschap van de bankier heeft zo zijn prijs, niet waar. Wat staat u dan als ondernemer te doen?

Drie scenario’s.

Allereerst adviseer ik de ondernemer vooral zelf de architect te blijven van zijn eigen toekomst. Alle reacties ten spijt over de omstandigheden die tegen zitten; de bank die zeurt, de markt die grillig en moeilijk is of de economische recessie die eens moet overgaan etc. zijn lastige symptomen, maar de kwaal moet door de ondernemer zelf bestreden worden. Hij moet dus aan de bal blijven. Hij is aan zet. Het ontkennen of weg rationaliseren van de problemen heeft veelal weinig zin. Uitstellen van noodzakelijke maatregelen om de slechte ontwikkelingen te pareren werken meestal averechts. Des te langer je wacht met maatregelen des te harder moet je ingrijpen.  Goede en bewuste ondernemers pakken de handschoen op en maken, al dan niet met hun adviseur, een drietal scenario’s. En op basis van het meest waarschijnlijke scenario maakt hij zijn plannen en treft maatregelen.  Groeien

  1. het scenario vanuit de optiek dat de markt weer groei laat zien. De recessie is een tijdelijke dip. De markt zal zich herstellen.  In dit scenario komt het er op aan hoe de tijdelijke crisis voor jouw bedrijf is te overleven. Hebben we voldoende middelen om te overbruggen? Kunnen we kwaliteit en arbeidskrachten van de onderneming vasthouden? Hoe en op welke momenten zijn de nieuwe ontwikkelingen en de opleving in te schatten? Is er voldoende en reëel perspectief? (concrete orders en toezeggingen) of is er nog te veel sprake van whish full thinking? Staan we met de beide benen op de grond? Zijn alle risicofactoren voldoende ingeschat voor dit type scenario? Een ondernemer is van nature een ras optimist, maar in dit scenario zal hij echt met beide benen op de grond moeten blijven. Evenwicht 
  2. het scenario waarin de markt stabiliseert. In dit scenario moet de tering naar de nering gezet worden. Veelal betekent het dat de ondernemer het overtollige vet mag gaan cultuurshock en (mogelijk) deuk in het ego of prestige. Het scenario dat er ogenschijnlijk vriendelijk en logisch uitziet heeft mogelijk verstrekkende consequenties voor de filosofie van de ondernemer en aanpak binnen de onderneming.Gas terugnemen
  3. en tenslotte is er het scenario van een worst case. Een blijvend dalende markt Misschien wel een verdwijnende markt. Een exit scenario. Een scenario waar de ondernemer eigenlijk niet aan wil denken, laat staan naar wil handelen. Toch moet hij ook dit scenario reëel onder ogen zien. Het is een scenario waarin, gek genoeg, ook kansen liggen. Het is een scenario met flinke saneringsmaatregelen. Mogelijk een scenario met doorstart na faillissement. Maar tijdig genomen maatregelen kunnen goed uitwerken. Het scenario waarin ook nieuwe ideeën en perspectieven kunnen ontstaan. Onder druk worden de hardste substanties zelfs vloeibaar. Het kan leiden tot vernieuwend en innovatief ondernemerschap.  

Schroom dus niet om in de huidige omstandigheden alle scenario’s kritisch te beoordelen en een keuze te maken welk perspectief voor uw onderneming het meest relevant is. Durf te ondernemen en blijf aan het roer.