Bedrijfsfinanciering

Verkrijgen van bedrijfsfinanciering

Het verkrijgen van financieringen is tegenwoordig werk voor specialisten. Veel ondernemers vangen bot bij hun bankiers. Banken hebben hun adviesfunctie verloren. Zij zijn vooral bezig hun positie te beschermen en nog nauwelijks bezig u te begeleiden bij de bedrijfsontwikkelingen.  Dat betekent dat uw kredietaanvragen er zonder degelijke voorbereiding en heldere presentatie er bij de financiers niet doorkomen. geldzaken

Tips voor verkrijgen van bedrijfsfinanciering

 • Laat u door experts bijstaan met uw kredietaanvragen
 • Maak een duidelijk investeringsplan en financieringsplan
 • Ga naar de juiste bank (dat is niet altijd uw huisbankier)
 • Oriënteert u zich ook op alternatieve financieringsvormen
 • Kijk ook naar beschikbare regelingen zoals borgstellingkrediet
 • Onderhandel over tarieven en condities

 

Sleutel tot succesRekening houden bij bedrijfsfinanciering

 • Banken kijken naar uw weerstandvermogen. De solvabiliteit van uw bedrijf. Dus de verhouding tussen uw eigen vermogen en het vreemd vermogen.
 • Hoe is de relatie met uw bank? Hebt u een vast contactpersoon en hebt u daar vertrouwen in? Hoe goed kennen ze u? Welke informatie hebben zij over u? En beoordelen ze u als een kredietwaardige relatie?
 • Kent u de wijze waarop de banken u tariferen? Is dat voor u transparant en begrijpelijk? Hebt u naar meerdere vormen van rente en aflossing gekeken? Hebt u dat met andere geldaanbieders vergeleken?
 • Is uw boekhouding op orde? Wordt u goed begeleid door uw accountant? Beschikt u over actuele managementinformatie? Kunt u het behalen van uw doelstellingen periodiek meten? Hoe scherp is uw debiteurenbeheer? Hoe volgt u de liquiditeitsstroom?
 • Hebt u al eens gekeken naar alternatieve financieringsbronnen? (factoring, leasing, durfkapitaal, businessangels,  subsidies etc.)

Bezemer Advies is op deze terreinen thuis en is graag bereid u in een vrijblijvend oriëntatiegesprek de mogelijkheden van een businessscan met u te bespreken.